หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
101
  นาย ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์
 อาจารย์
2015-09-10 [12:56]
network 
ต้องการเปิดใช้ lan network ในตึกsmc ครับ เนื่องจากบางหัวข้อที่สอนต้องใช้ internet ครับ
 
102
  นางสาว เบญญาภา พึงโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2015-08-27 [13:44]
network 
เดินสาย Lan ห้อง 104 เพิ่ม 2 จุด - ผศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง (เลขานุการภาควิชา) - เบญญาภา พึ่งโพธิ์ เนื่องจากจัดห้องใหม่
 
103
  นางสาว เบญญาภา พึงโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2015-08-27 [13:43]
โทรศัพท์ 
เดินสายโทรศัพท์ เบอร์ 3287 เพิ่มอีก 1 จุด
 
104
  นาย เจริญ โฆษิตธิติมา
 เจ้าหน้าที่
2015-08-26 [17:14]
network 
สาย lan ห้องบรรยายไม่มีสัญญาณ
 
105
  นาย วิญญู
 เจ้าหน้าที่
2015-08-26 [17:12]
ไฟฟ้า 
ห้อง 121ปลั๊กเสียบไม่มีกระแสไฟฟ้า เสียบแล้วไม่มีไฟ
 
106
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2015-08-26 [17:10]
ไฟฟ้า 
ได้เปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้ว หลอดไฟยังไม่ติด
 
107
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2015-08-26 [11:18]
ไฟฟ้า 
ปลั๊กเสียบในห้อง 121อาคาร SMC ไม่มีกระแสไฟช่วยดูให้ด้วยครับ
 
108
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2015-08-26 [10:33]
ไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟตู้เขี่ยวเชื้อในห้องปฎิบัติการ ห้อง 4401 ชั้น 4 (ดร ปิ่นสุรางค์) ใช้การไม่ได้
 
109
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2015-08-25 [14:07]
ไฟฟ้า 
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในห้องแล้ว หลอดไฟไม่ติด ห้อง 4112 ชั้น 1
 
110
  นาง อมรรัตน์ เอียดทองใส
 เจ้าหน้าที่
2015-08-24 [16:56]
โทรศัพท์ 
เบอร์4033โทรออกได้โทรเข้าไม่ได้ , 4026ทั้งเข้า-ออกไม่ได้ และ4028โทรไม่ได้ (โทรออกได้,รับไม่ได้)
 
111
  นาย สุชาติ สุวรรณทัศน์
 เจ้าหน้าที่
2015-08-11 [10:30]
ไฟฟ้า 
Wifi ชั้น 6 (หน้าห้อง 612) อาคาร SC 45 ไม่มีสัญญาณ
 
112
  นางสาว ศริญญา วัชโรทัย
 อาจารย์
2015-07-27 [17:19]
อื่นๆ 
ปล่องต่อกัยตู้ควัน มีน้ำฝนไหลลงมาท่วมข้างล่างในห้องวิจัย
 
113
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2015-07-27 [17:16]
network 
เชื่อมต่อสายแลนและอินเตอร์เน็ต ห้องภาควิชาและห้อง 306/2
 
114
  นางสาว เชาวลี ลำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2015-07-22 [12:39]
ไฟฟ้า 
ด่วนที่สุด เนื่องจากน้ำรั่วที่เครื่องดูดอากาศ 2 ที่ ทำให้เกิดความเสียหายและเกิดอันตราย ซึ่งอยู่ใกล้ปลั๋กไฟ และมีน้ำท่วมลงพื้น
 
115
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2015-07-16 [11:30]
ไฟฟ้า 
โทรเข้าไปแล้วไม่ได้ยินเสียง
 
116
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2015-07-16 [11:29]
โทรศัพท์ 
โทรเข้าไปแล้วไม่ได้ยินเสียง
 
117
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2015-07-16 [11:29]
โทรศัพท์ 
ไม่ได้ยินเสียงเวลาโทรเข้าไป
 
118
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2015-07-13 [14:19]
โทรศัพท์ 
1416 ไม่มีสัญญาน
 
119
  นาย กฤษณชัย บุสสา
 เจ้าหน้าที่
2015-07-06 [16:24]
ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าแสงสว่างไม่ติดบริเวณห้อง 508 ชั้น 5 ยกเบรกเกอร์ขึ้นแล้วทริป
 
120
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2015-07-03 [15:15]
ไฟฟ้า 
เดินสายไฟเพิ่มปลั๊กเสียบพัดลมติดผนังห้องน้ำชาย อุปกรณ์สายไฟ และปลั๊กไฟเตรียมพร้อมให้แล้วครับ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th