หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
121
  ผศ. กฤษณ์ วันอินทร์
 อาจารย์
2015-07-02 [09:56]
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เตาเผาไฟฟ้าเสียครับ
 
122
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2015-06-30 [16:27]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ 1411 ไม่มีสัญญาน
 
123
  นางสาว เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2015-06-29 [14:59]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ เบอร์ 3287 ไม่มีสัญญาณ ขอให้มาซ่อมด่วนนะค่ะ
 
124
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2015-06-12 [11:59]
ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าไม่เข้าตู้ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ห้องนิสิตปริญญาตรี ชั้น 1 (4104)
 
125
  นาย สาธิต ประเสริฐมานะกิจ
 ศูนย์เครื่องมือ
2015-05-21 [16:17]
computer 
ขึ้นหน้าจอ Bios ไม่สามารถใช้งานได้
 
126
  ดร. สมฤดี สาธิตคุณ
 อาจารย์
2015-05-21 [10:13]
โทรศัพท์ 
ย้ายเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์จาก 1405 เป็น 1406
 
127
  นาย สุชาติ สุวรรณทัศน์
 เจ้าหน้าที่
2015-05-08 [14:45]
โทรศัพท์ 
เดินสายและติดตั้งโทรศัพท์หมายเลข 3547-9 ห้อง431 อาคาร 45ปี
 
128
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2015-05-01 [09:21]
ไฟฟ้า 
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ชั้น1 (ทางเดิน)
 
129
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2015-04-27 [15:16]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
 
130
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2015-04-27 [11:25]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเสียงไม่สามารถโทรเข้า-ออกไม่ได้ ห้อง304/2 พักอาจารย์ รศ.ดร.คณพล
 
131
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2015-04-22 [16:31]
ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเสียงใช้งานไม่ได้ ห้องพักอาจารย์ 206/1 รศ.ดร.ประศาสตร์ โทร 1301
 
132
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2015-04-22 [15:42]
ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเสียง ห้อง 206/1 ห้องพักอาจารย์ รศ.ดร.ประศาสตร์
 
133
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2015-04-01 [14:09]
โทรศัพท์ 
เบอร์โทรศัพท์อาจารย์สรพงศ์ พงกระพันธ์ุ เสีย
 
134
  นางสาว กมลพร มาแสวง
 เจ้าหน้าที่
2015-03-24 [09:33]
ไฟฟ้า 
เพิ่มเต้าเสียบปลั๊กภายในห้องวิจัยกลาง
 
135
  นางสาว กมลพร มาแสวง
 เจ้าหน้าที่
2015-03-24 [09:29]
ปะปา 
ท่อน้ำรั่ว ภายในห้องวิจัยกลาง
 
136
  นาง อารียา จันทรขันตี
 เจ้าหน้าที่
2015-03-23 [13:36]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ภายในหมายเลข 3720 โทรออกไม่ได้ตามสิทธิ์อนุญาต แบบ A และโทรศัพท์หมายเลข 02-942-8762 ใช้งานไม่ได้มา 4 เดือนแล้ว กรุณามาตรวจสอบด้วยค่ะ
 
137
  นาง อารียา จันทรขันตี
 เจ้าหน้าที่
2015-03-23 [13:33]
ไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟหน้าห้อง 808 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ใช้งานไม่ได้
 
138
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2015-03-12 [13:32]
ไฟฟ้า 
ไฟไนท์ไลท์ชั้น 2 เสีย 1 ดวง ขอให้ช่างมาดำเนินการให้ด้วยนะคะ
 
139
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2015-03-12 [10:02]
ไฟฟ้า 
ไฟทางเดิน(Ning Light) ไม่ติดหนึ่งดวง หน้าห้องวัดรังสี(ห้อง113)ช่วยเปลื่ยนให้ด้วยครับ
 
140
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2015-03-09 [14:59]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ห้อง 306/5 อ.รวีวรรณใช้งานไม่ได้โทรเข้าไม่ได้โทรออกไม่ได้ โทร 1329
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th