หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
141
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2015-03-09 [11:18]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ห้องอาจารย์ประศาสตร์ 206/1 ใช้งานไม่ได้มีสัญญาณเสียงโทรไปผู้รับไม่ได้ยินสัญญาณ เบอร์โทร 1301
 
142
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2015-02-26 [10:06]
ปะปา 
นัำห้องแล็บห้อง110 (ห้องปฎิบัติการรังสีชีวาิทยา)ไม่ไหลต้ังนานแล้วได้แจ้งซ่อมไปต้ังแต่วันที่19ก.พ. 58แล้วครับจนถึงปจุบันก็ยังไม่ไหลอยู่ครับ ช่วยซ่อมให้ด่วนด้วยครับ
 
143
  นางสาว นิติกาญจน์ ฝาเงิน
 ศูนย์เครื่องมือ
2015-02-26 [09:55]
ปะปา 
มีรอยรั่วจากท่อ อ่างล้างหน้าข้างห้อง 1014 ชั้น10 อาคาร SCL
 
144
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2015-02-26 [09:51]
ปะปา 
น้ำในห้อง Lab ไม่ไหล
 
145
  ผศ.ดร. อมรรัตน์ พรหมบุญ
 อาจารย์
2015-02-26 [09:48]
โทรศัพท์ 
ระบบโทรศัพท์ ระบบปั๊มน้ำ
ระบบปั้มน้ำเรียบร้อยเเล้ว 
146
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2015-02-26 [09:46]
ไฟฟ้า 
ซ่อมไฟฉุกเฉินห้องธุรการชั้น1
 
147
  นาย ศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด
 เจ้าหน้าที่
2015-02-26 [09:39]
โทรศัพท์ 
โทรออกไม่ได้ตามสิทธฺอนุญาต แบบA
 
148
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2015-02-26 [09:31]
ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ห้อง ผศ.ดร.สาวิช ตระกูลน่าเลื่อมใส เบอร์ 4016 เสีย ชั้น4 ใช้ไม่ได้โทรออกไม่ได้
 
149
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2015-02-26 [09:15]
โทรศัพท์ 
ขอช่างมาติดตั้งโทรศัพท์ อ.ใหม่ ชั้น1 และไฟฉุกเฉินชั้น1 ไม่ติด
 
150
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2015-02-09 [09:58]
โทรศัพท์ 
2048 2049 2033 2041 ขอเพิ่ม 1 หมายเลข(ห้อง 7303) ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คให้ทั้งตึกได้ไหมคะ
 
151
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2015-02-02 [12:54]
โทรศัพท์ 
เดินสายโทรศัพท์ใหม่ทุกเบอร์ที่ชั้น 6 ตึก mg เรียบร้อยแล้วครับ รบกวนช่างช่วยมาต่อปลายสายฝั่งหนึ่งเข้าตู้ และปลายสายอีกฝั่งเข้าโทรศัพท์ครับ ขอบคุณครับ
 
152
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2015-01-14 [09:54]
ไฟฟ้า 
ไฟฉุกเฉินทางเดินไม่ติด
 
153
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2015-01-14 [09:53]
ไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศมีปัญหา
 
154
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2015-01-12 [14:58]
ไฟฟ้า 
ไนท์ไลท์ชั้น3 เสีย ขอให้ช่างเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนให้ด้วย
 
155
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2015-01-12 [14:55]
network 
ห้องเรียน 211 Internet ใช้งานไม่ได้ไม่สามารถเชื่ีอมต่อได้
 
156
  ผศ. กนกพจน์ อารีกุล
 อาจารย์
2015-01-12 [11:53]
ไฟฟ้า 
เบรกเกอร์ แอร์ ห้อง ฟ.205 มีกลิ่นไหม้ ทั้งๆที่ไม่ได้เปืดแอร์ ที่สายไฟมีรอยไหม้ อาจเริ่มไหม้มาตั้งแต่เสาร์-อาทิตย์แล้ว เพราะเข้าห้องมาตอนเช้ามีกลิ่นไหม้ (แจ้งให้คุณสุชาติเข้ามาดูแล้วแต่ไม่รู้จะมาเปลี่ยนให้ได้เลยหรือเปล่า เปิดเทอมแล้วคุณสุชาติต้องดู Lab ด้วย)
ภาควิชาเปลี่ยนเอง 
157
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2015-01-12 [09:07]
computer 
เต้าเสียบคอมพิวเตอร์ห้อง 211 ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเปิดภาคเรียนมีการเรียนการสอนในห้องใช้งานไม่ได้
 
158
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2015-01-07 [11:06]
ปะปา 
น้ำหยดจากเพดานลงมาที่ห้อง 7308 ห้องทำงาน อ.พิชามญชุ์
 
159
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2015-01-06 [13:53]
ไฟฟ้า 
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมขาไฟชุดราง
 
160
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2015-01-06 [13:53]
โทรศัพท์ 
ขอเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ ห้อง 7303
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th