หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
161
  นาย กานต์ เงินเหรียญ
 เจ้าหน้าที่
2014-12-17 [12:32]
โทรศัพท์ 
ชั้น3 อาคาร ทวี เสีบสายแล้วโทรออกไม่ได้ไม่มีไฟขึ้น
 
162
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-12-17 [11:19]
ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าหลอดยาว ชั้น 1 หน้าตึกจุลไม่ติด 2 จุด ไฟกรมตรงคอมพิวเตอร์ ไม่ติด ไฟในห้องน้ำชาย ชั้น 1 ไม่ติด ขอเบอร์ใหม่ 1 เบอร์ ให้อาจารย์ใหม่
โทรศัพท์รอทางภาคหาเบอร์ให้ 
163
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-12-17 [11:11]
ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าหลอดยาวหน้าตึกจุล ชั้น 1 ไม่ติด 2 หลอด ไฟกรมตรงคอมพิวเตอร์ ไม่ติด และไฟห้องน้ำชาย ชั้น 1 ไม่ติด ขอเบอร์โทรศัพท์ใหม่ 1 เบอร์ ให้อาจารย์ใหม่
โทรศัพท์รอทางภาคหาเบอร์ให้ 
164
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-12-17 [10:38]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้ายาวหน้าตึก ชั้น1 ไม่ติด 2 หลอด ไฟกรมข้างคอมพิวเตอร์ไม่ติด ไฟในห้องน้ำชาย ชั้น 1 ไม่ติด และขอเบอร์โทรศัพท์ใหม่ 1 เบอร์ ให้อาจารย์ใหม่
โทรศัพท์รอทางภาคหาเบอร์ให้ 
165
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2014-12-15 [11:15]
โทรศัพท์ 
เบอร์ 2051 ไม่มีสัญญาณ
 
166
  นางสาว กมลพร มาแสวง
 เจ้าหน้าที่
2014-12-09 [09:59]
ปะปา 
ท่อน้ำรั่วใต้โต๊ะปฏิบัติการภายในห้องวิจัยกลาง 306 ค่ะ
 
167
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 อาจารย์
2014-12-08 [15:24]
โทรศัพท์ 
เบอร์ 2030 ห้อง 7210 ไม่สัญญาณ เบอร์ 2051 ห้อง 7414/1 รับแล้วไม่ได้ยินเสียงพูด
 
168
  นางสาว เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2014-12-08 [11:49]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ภาควิชาสัตววิทยา เสียทั้งภาคเลยค่ะ โทรเข้าได้ แต่โทรออกไมได้เลย โอนภายในก็ไม่ได้
 
169
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-12-02 [11:13]
ไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า ทางเดินช้้น 2 ใช้การไม่ได้ ติดต่อคุณชัยมงคล ชั้น 2 ค่ะ
 
170
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-12-02 [11:07]
ไฟฟ้า 
ขอช่างมาเดินปลั๊กไฟทางเดิน ชั้น 2 ติดต่อคุณชัยมงคล ปลั๊กทางเดินใช้งานไม่ได้
 
171
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-11-26 [13:26]
ไฟฟ้า 
ขอช่างมาเปลี่ยนหลอดไฟหน้าลิฟท์ ชั้น 3 มดมาทำรัง เปลี่ยนหลอดไฟแล้วไม่ติดต่ะ
 
172
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-11-26 [13:07]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้าไม่ติด มีมดมาสร้าง เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแล้วไม่ติด หน้าลิฟท์ ชั้น 3
 
173
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2014-11-26 [10:18]
โทรศัพท์ 
เบอร์ 5261 ห้องปฏิบัติการชีวเคมี ชั้น 7 อาคารทวีฯ สายไม่ว่างตลอด
 
174
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-11-20 [16:26]
ไฟฟ้า 
ขอช่างมาซ่อมปลั๊กไฟในห้องน้ำหญิง มีมดมาทำรัง ด้านหน้าตึกชั้น 4 และโคมไฟทางเดินหน้าห้อง ผศ.ดร. สาวิตร ชั้น 4 ไม่ติด ขอช่างมาซ่อมค่ะ
 
175
  ผศ.ดร. อมรรัตน์ พรหมบุญ
 อาจารย์
2014-11-20 [10:21]
ไฟฟ้า 
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบอาคารภาควิชา
 
176
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-11-18 [14:51]
ไฟฟ้า 
โคมไฟฉุกเฉิน ไฟดับแล้วไม่ติด ชั้น 1 และ ชั้น 3 ค่ะ
 
177
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-11-18 [14:42]
ไฟฟ้า 
โคมไฟฉุกเฉิน ไม่ทำงาน พอไฟดับแล้วไม่ติด ที่ชั้น 1 และ ชั้น 3 ตึกจุลชีววิทยา
 
178
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2014-11-13 [15:29]
โทรศัพท์ 
เบอร์ 2008 เสีย อาการรับแล้วสายหลุด
 
179
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-11-13 [11:06]
computer 
คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ ห้องแลป 4309 รศ.ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช
 
180
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-10-30 [13:41]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้าในห้อง ดร. พัชราภรณ์ ชั้น 4 เปลี่ยนหลอดไฟแล้วไฟไม่ติดค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th