หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
21
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2017-04-27 [16:01]
network 
wifi ชั้น1 ใช้งานไม่ได้
 
22
  ผศ.ดร. ศศิมนัส อุณจักร์
 อาจารย์
2017-04-27 [15:51]
โทรศัพท์ 
ชั้น1 647700,647799 ชั้น2 647713,647714,647717,647747,647748 ชั้น3 647755,647756 ชั้น4 647727,647762
 
23
  นาย วิยุทธิ์ ตันมงคลกาญจน์
 ห้องสมุด
2017-04-27 [15:44]
ไฟฟ้า 
ติดตั้งสายไฟคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดพร้อมสายแลน
 
24
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2017-04-26 [13:57]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ ห้อง ดร.พัชราภรณ์ ตึก SMC ไม่มีสัญญาณ ขอช่างมาซ่อมด้วยค่ะ
 
25
  อาจารย์ เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2017-04-25 [09:22]
computer 
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ปกติ เปิดแล้วเครื่องให้กด F 5 แล้วต้องรอเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าใช้งาน และเซ็ตไม่ได้
 
26
  นาย สนมนต์ชญา คงพรม
 เจ้าหน้าที่
2017-04-18 [10:53]
โทรศัพท์ 
เครื่อง fax ไม่มีสัญญาณ รับและส่งออกไม่ได้
 
27
  นางสาว รุ่งนภา เพ่งพิศ
 เจ้าหน้าที่
2017-03-07 [15:32]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์เสียใช้ไม่ได้ เบอร์เดิม 1406/ 1419/ 1417/ 1418 เบอร์ใหม่ 646441/646442/646443/646444
 
28
  นางสาว ํณัฏฐ์ชาภา เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2017-03-02 [09:39]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณ 647715 647713 647714 647717 647722 647726 647727
 
29
  นางสาว รัชดาทิพย์ ปูรณโชติ
 เจ้าหน้าที่
2017-02-28 [14:14]
network 
โทรศัพท์หมายเลข 02-9428715 ใช้งานไม่ได้ & ระบบอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบระบบเชื่อมต่อเพื่อให้ใช้งานได้
 
30
  นาง กชกร วัดเมือง
 ศูนย์สารสนเทศและบริการ
2017-02-23 [15:21]
ไฟฟ้า 
กล่อง HUB ติดๆดับๆ
 
31
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2017-02-16 [14:20]
โทรศัพท์ 
เบอร์โทรศัพท์ของภาควิชาใช้งานไม่ได้
 
32
  นางสาว เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2017-02-10 [15:47]
ไฟฟ้า 
ขอความอนุเคราะห์ วัดค่ากำลังไฟที่แบตตารี่สำรองสำหรับประตู keycard ห้อง 306
 
33
  ดร. สมฤดี สาธิตคุณ
 อาจารย์
2017-02-08 [15:49]
ไฟฟ้า 
เดินสายไฟเตาเผาพลอยจากชั้น4 ตึกสุขประชาวาจานนท์ ไปที่ชั้น4 ตึกSMC
 
34
  นาย
 เจ้าหน้าที่
2017-01-23 [09:39]
ไฟฟ้า 
เปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 12 หลอด เบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศเสีย 1 ตัว
 
35
  นาย นันทพล เพ็ชรักษ์
 เจ้าหน้าที่
2017-01-17 [11:40]
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
สวิซต์เปิดแอร์ ประจำห้อง 304 เสีย ไม่สามารถเปิดแอร์ได้ 1 ตัว
 
36
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2016-12-08 [11:08]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ ห้อง ดร.อิงอร ห้อง 307/2 ตึก SMC ไมีมีสัญญาน
 
37
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2016-12-08 [11:02]
ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ ห้อง ดร. อิงอร ตึก SMC ห้อง 307/2 ไม่มีสัญญาน ค่ะ
 
38
  นางสาว เอื้องคำ แสงวงศ์
 เจ้าหน้าที่
2016-12-07 [13:07]
ไฟฟ้า 
ไฟดับห้องเก็บตู้เย็น ห้อง 300 และ 302
 
39
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2016-11-18 [14:46]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณเสียง โทรติดต่อไม่ได้ ชั้น 9 ห้อง 906 เบอร์ โทร 5241 จำเริญศักดิ์ และ ห้อง 902 เบอร์โทร 5242 สุเทพ ใช้งานไม่ได้มา 1 เดือนแล้ว
 
40
  นาง นงนุช นาคะรัตน์
 เจ้าหน้าที่
2016-11-16 [15:20]
โทรศัพท์ 
เบอร์ 3816,3861 ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถติดต่อได้
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th