หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
201
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2014-09-12 [14:39]
โทรศัพท์ 
ห้องพักนิสิต ป.ตรี (ห้อง 207) โทรศัพท์มีเสียงซ่าผู้รับไม่ได้ยินเสียงของผู้ติดต่อ เวลาโทรลงไปหาได้ยินเสียงผู้รับชัดเจน เสียมาประมาณ 3 สัปดาห์แล้ว
 
202
  นางสาว สิริวรรณ เนิดน้อย
 งานการเงินและบัญชี
2014-09-08 [10:27]
งานอาคารและสถานที่ 
ขนลังงานเอกสารงานการเงินขึ้นเก็บชั้น 5
 
203
  นาย เจริญ โฆษิตธิติมา
 เจ้าหน้าที่
2014-09-05 [10:39]
โทรศัพท์ 
โทรศัพย์ไม่มีสัญาญ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 ภาควิชาพันธุศาสตร์ 4611 รศ ดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ
 
204
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2014-09-01 [15:34]
ไฟฟ้า 
ขาล็อกหลอดไฟฟ้าชำรุด (หัก) จุดทางเดินภาคงิชารังสีฯใกล้ประตูกระจก ช่วยเปลื่ยนให้ด้วยครับ
 
205
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2014-08-29 [10:59]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ภายในเบอร์ 1417 , 1419 , 1444 ไม่มีสัญญาน
 
206
  นาย สุชาติ สุวรรณทัศน์
 เจ้าหน้าที่
2014-08-26 [11:18]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์หมายเลข 3000 ไม่มีสัญญาน ตรวจสอบสัญญาณที่ตู้สาขาในห้องธุรการก็ไม่มีครับ
 
207
  นาย เจษฎา โพธิรัตน์
 อาจารย์
2014-08-25 [17:06]
ไฟฟ้า 
โทรศัพท์และสาย LAN ใช้งานไม่ได้และถ้าโทรศัพท์แก้ไขแล้วขอเบอร์ 4010
 
208
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2014-08-21 [16:03]
ไฟฟ้า 
ไม่มีแสไฟฟ้า เสียบแล้วไม่มีไฟ
 
209
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-08-20 [15:53]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ ห้องดร. เจษฎา เสีย และ สาย Lan ใช้ไม่ได้ เครื่อง fax เสีย ชั้น 1 ภาควิชาฯ
 
210
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-08-20 [14:25]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท็ ห้อง ดร. เจษฎา ใช้งานไม่ได้ สาย Lan ใช้ไม่ได้ และ Fax ภาควิชาฯ ใช้ไม่ได้
 
211
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2014-08-18 [16:25]
โทรศัพท์ 
เบอร์โทรศัพท์ 1417 ไม่มีสัญญาน
 
212
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2014-08-18 [16:24]
ไฟฟ้า 
ย้ายระบบไฟฟ้าแรงสูง เข้าเครื่องอบขนาดใหญ่ ห้อง416
 
213
  นาย วิยุทธิ์ ตันมงคลกาญจน์
 ห้องสมุด
2014-08-05 [10:31]
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ชั้นสองห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
 
214
  นาย วิยุทธิ์ ตันมงคลกาญจน์
 ห้องสมุด
2014-08-05 [10:30]
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
แอร์ชั้นสองห้องสมุดเสีย
 
215
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2014-07-25 [11:56]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ เบอร์ 1216 ห้อง118 ไม่มีสัญญาณโทรไม่ได้
 
216
  นาย นิชานันท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2014-07-23 [14:34]
ไฟฟ้า 
ไม่กระแสไฟฟ้า บริเวณห้อง 7211
 
217
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2014-07-23 [09:43]
โทรศัพท์ 
ขอย้ายเบอร์ 2008 มาที่ห้อง 7416 ขอเพิ่มเบอร์ให้ ดร.พิชามญชุ์ ชั้น 3 ขอให้เดินสายเบอร์ 2043 ให้ ดร.สุทธิดา ชั้น 3 ซ่อม 2005, 2026
 
218
  นาย
 อาจารย์
2014-07-22 [10:14]
โทรศัพท์ 
สัญญาณไม่มี
 
219
  นาย เจริญ โฆษิตธิติมา
 เจ้าหน้าที่
2014-07-17 [13:39]
computer 
คอมพิวเตอร์และสายแลน ห้องพักอาจารย์ ดร.สมพิศ ใช้งานไม่ได้ ห้องMG4512
 
220
  นาง พรรณิภา จันทร์ลภ
 เจ้าหน้าที่
2014-07-17 [12:49]
โทรศัพท์ 
โทรเข้าได้ แต่โทรศัพท์ ไม่ดัง...
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th