หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
221
  นางสาว อรพรรณ เหลืองทอง
 เจ้าหน้าที่
2014-07-17 [12:48]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์สัญญาณไม่ว่าง
 
222
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2014-07-17 [10:38]
โทรศัพท์ 
เบอร์ภายใน 1444 ไม่มีสัญญาน
 
223
  รศ.ดร. สรัญญา วัชโรทัย
 อาจารย์
2014-07-16 [18:47]
ปะปา 
น้ำในห้องพักอาจารย์ของภาควิชาพฤกษศาสตร์ไม่ไหล ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบวาล๋วท่อน้ำในห้องพักของอาจารย์ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 
224
  ผศ. อุมาพร ศิรธรานนท์
 อาจารย์
2014-07-16 [15:19]
โทรศัพท์ 
ย้ายสายโทรศัพท์หมายเลข 3727 ห้อง SC45-722 มาไว้ในห้อง SC45-721 ย้ายหมายเลขภายใน 3721 ไปไว้คู่กับหมายเลขภายใน 3728
 
225
  นางสาว รัชดาทิพย์ ปูรณโชติ
 เจ้าหน้าที่
2014-07-10 [11:07]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์เบอร์ 1551 ใช้งานไม่ได้ค่ะ ไม่มีสัณญาณ ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
226
  นาย สุชาติ สุวรรณทัศน์
 เจ้าหน้าที่
2014-07-08 [15:01]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ หมายเลข 3007 เสีย ไม่มีสัญญาณเข้าเครื่อง โทรเข้าขออกไม่ได้
 
227
  นาย กฤษณชัย บุสสา
 เจ้าหน้าที่
2014-07-08 [10:18]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณ
 
228
  นาย กฤษณชัย บุสสา
 เจ้าหน้าที่
2014-07-08 [10:14]
โทรศัพท์ 
โทรออกไม่ได้ไ่มีสัญญาณ
 
229
  นาย กฤษณชัย บุสสา
 เจ้าหน้าที่
2014-07-08 [10:08]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ เสีย
 
230
  นาย กฤษณชัย บุสสา
 เจ้าหน้าที่
2014-07-08 [10:06]
โทรศัพท์ 
สัญญาณไม่มี โทรไม่ได้
 
231
  รศ.ดร. สรัญญา วัชโรทัย
 อาจารย์
2014-07-04 [20:02]
ปะปา 
น้ำในห้องพักอาจารย์ของภาควิชาพฤกษศาสตร์ตั้งแต่หมายเลขห้อง 304 และห้อง 306 ไม่ไหลทั้ง 10 ห้องย่อย ขอความกรุณาช่วยซ่อมให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 
232
  รศ.ดร. สรัญญา วัชโรทัย
 อาจารย์
2014-07-04 [20:01]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์หมายเลข 1325 และ 1326 เสียใช้การไม่ได้
 
233
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-07-01 [12:21]
อื่นๆ 
ขอช่างมาเดินสาย lan ที่ชั้น 1 ห้องถ่ายเอกสาร ด้วยค่ะ
 
234
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2014-06-30 [15:51]
ไฟฟ้า 
ขอใช้ไฟสามเฟตและขอใช้ช่างไฟฟ้า ทำหนังสือบันทึกข้อความส่งให้ วันที่ 17 มิ.ย. 57 หนภ.พฤกษ์ลงนาม
 
235
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2014-06-30 [15:45]
โทรศัพท์ 
ห้องพักอาจารย์ 306/1 โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเสียงโทรเข้าออกไม่ได้ แจ้งด้วยแบบฟอร์ม วันที่ 26 พ.ค. 57 ห้องพักอาจารย์ 306/4 โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเสียงโทรเข้าออกไม่ได้ แจ้งด้วยแบบฟอร์ม วันที่ 26 พ.ค. 57 ห้องพักอาจารย์ 306/2 โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเสียงโทรเข้าออกไม่ได้ แจ้งด้วยแบบฟอร์ม วันที่ 20 มิ.ย. 57
 
236
  นาย เจริญ โฆษิตธิติมา
 เจ้าหน้าที่
2014-06-27 [14:25]
computer 
เครื่องคอมฯ ไม่ได้ใช้เวลานานหลายเดือนมาเปิด หน้าจอไม่ทำงาน
 
237
  ผศ.ดร. อมรรัตน์ พรหมบุญ
 อาจารย์
2014-06-27 [14:04]
งานอาคารและสถานที่ 
บริเวณลานจอดรถเคมี-ชีวเคมี พื้นผิวเสียมีเหล็กโผล่ทำให้เสียช่องจอดรถ ไม่สามารถเข้าจอดได้ รบกวนผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้ด้วย
 
238
  ผศ.ดร. ฉัตรชัย เงิบเเสงสรวย
 อาจารย์
2014-06-24 [15:27]
ไฟฟ้า 
ติดตั้งเครื่องย่อยเศษพืช ใบไม้ กิ่งไม้ต่าง
 
239
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2014-06-19 [15:37]
โทรศัพท์ 
เบอร์ 1417 และ 1418 ไม่มีสัญญาน
 
240
  ดร. สุพร เมธาภัทรกร
 อาจารย์
2014-06-18 [10:30]
ไฟฟ้า 
รางหลอดไฟห้อง 7112, ทางเดินชั้น 2 และหน้าลิฟท์ชั้น 2 (2 จุด)
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th