หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
281
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2014-02-25 [11:53]
โทรศัพท์ 
แจ้งซ่อมโทรศัทพ์หมายเลข 2026 ห้องพัก อ.ประชุมพร
 
282
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2014-02-24 [14:22]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟนีออนขนาดสั้นเสียทางเดินเสีย ช่วยเปลื่ยนให้ด้วย ครับ
 
283
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2014-02-24 [14:02]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เบอร์ภายใน 1417
 
284
  นาย กนกพจน์ อารีกุล
 อาจารย์
2014-02-19 [09:58]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเข้า โทรเข้า-ออกไม่ได้ แจ้งไว้ตั้งแต่เดือน ธ.ค.56 แล้ว รบกวนช่วยมาซ่อมให้ด้วยครับ
 
285
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2014-02-12 [13:54]
โทรศัพท์ 
ขอเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ ห้อง 7308/1 อ.พิชามญชุ์
 
286
  อาจารย์ เรณู เพ็ญธนานันต์
 อาจารย์
2014-02-04 [14:45]
โทรศัพท์ 
เบอร์ 3542 ห้อง581 ตึก45 ปี(ตึกใหม่) โทรเข้าออกไม่ได้ ช่วยซ่อมหน่อยนะคะ
 
287
  อาจารย์ เรณู เพ็ญธนานันต์
 อาจารย์
2014-02-04 [14:00]
ปะปา 
ขอช่างมาตัดท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งออกจากเครื่องมือที่ห้อง410 ตึกSCL เป็นวันอังคารที่ 11 กพ. 57 เวลา 10.00 น.ได้ไหมคะ รบกวนช่วยโทรบอก อ. เรณู ที่เบอร์ 081-383-2179 ด้วย ขอคุณมากค่ะ
 
288
  นางสาว นิติกาญจน์ ฝาเงิน
 ศูนย์เครื่องมือ
2014-01-29 [14:18]
งานอาคารและสถานที่ 
แอร์ห้อง 1014 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ไม่เย็นค่ะ
 
289
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2014-01-24 [09:51]
โทรศัพท์ 
ขอเพิ่มหมายเลขโทรศัทพ์ ในห้อง 7403/2
 
290
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2014-01-15 [00:12]
ปะปา 
น้ำหยดจากท่อบนเพดาน
 
291
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2014-01-09 [10:17]
โทรศัพท์ 
โทรศัพพ์ห้องพักอาจารย์ห้อง123เบอร์1212และห้อง114โทรเข้า-ออกไม่ได้ไม่มีสัญญาณช่วยดูให้ด้วยครับ
 
292
  นางสาว รวมสุข สุขมาก
 ศูนย์บริการคณะวิทยาศาสตร์
2014-01-08 [16:22]
ปะปา 
ห้องน้ำชั้น 3 อาคารศาลาลอย ห้องพักนิสิตวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โถส้วมเสีย น้ำไหลไม่หยุด กรุณาส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการด้วยค่ะ
 
293
  นาย พีระ แสงกระจ่าง
 เจ้าหน้าที่
2014-01-08 [10:24]
ไฟฟ้า 
ขอปลั๊กไฟเพิ่ม 4 จุดสำหรับห้องแลปใหม่ชั้น 4 ห้อง 7401 ครับ ขอบพระคุณครับ
 
294
  ผศ.ดร. เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
 อาจารย์
2014-01-08 [10:21]
ไฟฟ้า 
ขอปลั๊กไฟ เพิ่ม 3 จุดที่ห้อง Lab computer ชั้น 4 ห้อง 7414 เพื่อรองรับระบบคลัสเตอร์ครับ ขอบคุณครับ
 
295
  นางสาว รวมสุข สุขมาก
 เจ้าหน้าที่
2014-01-06 [16:15]
ปะปา 
ห้องเครื่องมือ 712 ภาควิชาเคมี ชั้น 7 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ มีน้ำไหลซึมตลอด ขอให้ช่าง/เจ้าหน้ที่ศูนย์บริการคณะฯช่วยไปตรวจสอบดำเนินการซ่อมและแก้ไขและรายงานให้ภาควิชาทราบด้วยค่ะ
 
296
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2013-12-18 [14:53]
โทรศัพท์ 
เบอร์โทรศัพท์ 3802 โทรออกเบอร์ภายนอกไม่ได้
 
297
  นาย กนกพจน์ อารีกุล
 อาจารย์
2013-12-18 [10:44]
โทรศัพท์ 
ไม่สามารถโทรเข้า - ออกได้ เนื่องจากไม่มีสัญญาณเข้าทางโทรศัพท์ พอโทรเข้าเป็นสายไม่ว่าง
 
298
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2013-12-12 [10:58]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ทั้งภาควิชาฯ ใช้งานไม่ได้เลย
 
299
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2013-12-06 [10:02]
โทรศัพท์ 
เบอร์ 2012 เริ่มสนทนาปลายสายจะได้ยินเสียง ผ่านไปสักพักปลายสายจะไม่ได้ยินเสียงสนทนา
 
300
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2013-12-04 [09:03]
โทรศัพท์ 
เบอร์ 2026 ไม่ได้ยินเสียงเวลาสนทนา ไม่มีเสียงกริ่งโทรศัพท์
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th