หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
321
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-10-25 [14:44]
ไฟฟ้า 
ไฟทางเดินชั้น 2 หลอดเสีย จำนวน 4 หลอด ย้ายสวิทซ์ไฟฟ้าเปิดปิดไฟทางเดินเข้ามาอยู่ด้านใน ชั้น 2 หน้าห้อง 4210 ด้วยค่ะ
 
322
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-10-18 [14:28]
ไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟไหม้ ชั้น 4 ห้อง 4401 (ดร พัชราภรณ์) 085-2950062
 
323
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-10-16 [16:49]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟไม่สว่างเมื่อกดสวิชท์เปิด และได้ลองเปลี่ยนหลอดไฟใหม่่แล้ว ก็ยังไม่ติดเหมือนเดิม ขอช่างมาซ่อมด้วยค่ะ
 
324
  นางสาว นิติกาญจน์ ฝาเงิน
 ศูนย์เครื่องมือ
2013-10-16 [12:32]
งานอาคารและสถานที่ 
ห้อง 1012 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีน้ำรั่วซึมมาจากเพดานและกำแพงอาจทำให้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภายในห้องเสียหาย ขอความกรุณาาตรวจสอบด้วยค่ะ
 
325
  นางสาว นิติกาญจน์ ฝาเงิน
 ศูนย์เครื่องมือ
2013-10-16 [11:09]
งานอาคารและสถานที่ 
ใบพัดลมระบายอากาศห้อง 1009 เสีย
 
326
  นางสาว นิติกาญจน์ ฝาเงิน
 ศูนย์เครื่องมือ
2013-10-16 [11:08]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟเวลาเปิดมีเสียงดัง
 
327
  นาย สุชาติ
 ศูนย์บริการคณะวิทยาศาสตร์
2013-10-14 [18:45]
ปะปา 
มีน้ำหยดลงมาจากฝ้าชั้นบนลงพื้น ชั้น 5 ห้อง Lab ติดกับห้องคุณสุชาติ น้ำมาจากการล่างอ่างนำในห้อง Lab ชั้น 6 ภาคเคมี ทำให้น้ำรั่วไหลลงฝ้าด้านล่างชั้น 5 กรุณาช่วยส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดำเนินการให้ด้วยจักขอบคุณยิ่ง
 
328
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-10-10 [16:17]
โทรศัพท์ 
ขอช่างมาซ่อมโทรศัพท์ ชั้น 2 หมายเลข 4029 ด้วยค่ะ
 
329
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-10-10 [16:13]
โทรศัพท์ 
ขอช่างมาซ่อมโทรศัพท์ หมายเลข 4029 ชั้น 2 ด้วยค่ะ
 
330
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-10-10 [16:06]
โทรศัพท์ 
ขอช่างมาซ่อมโทรศัพท์ ชัน 2 เบอร์ 4029 ด้วยค่ะ
 
331
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2013-10-09 [16:22]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์หมายเลข 1423 เสีย
 
332
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2013-10-09 [10:51]
โทรศัพท์ 
โทรศัพหมายเลข 1418 เสีย
 
333
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-10-08 [12:35]
ไฟฟ้า 
ขอช่างมาเปลี่ยนหลอดไฟฉุกเฉิน ทางดินชั้น 1 จำนวน 3 หลอดด้วยค่ะ
 
334
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-10-04 [13:17]
ไฟฟ้า 
เต้าเสียบไฟ ชั้น 3 ห้อง 4309 เสีย ไฟไม่เข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ขอช่างมาซ่อมค่ะ ห้อง รศ.ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช
 
335
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-10-04 [13:17]
ไฟฟ้า 
เต้าเสียบไฟ ชั้น 3 ห้อง 4309 เสีย ไฟไม่เข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ขอช่างมาซ่อมค่ะ ห้อง รศ.ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช
 
336
  ผศ.ดร. อมรรัตน์ พรหมบุญ
 อาจารย์
2013-10-02 [10:32]
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เวลาเปิดน้ำจากห้องปฏิบัติการชั้นบน มีเสียงดังมากบริเวณท่อประปาบนเพดาน
 
337
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-10-02 [10:13]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ ชั้น 2 ห้อง 4211 เสีย ขอช่างมาซ่อมค่ะ
 
338
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2013-10-01 [14:32]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์เบอร์ภายใน 4531 ใช้งานไม่ได้ ชั้น 5 ตึก SMC
 
339
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2013-09-25 [12:30]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์เบอร์ภายใน 4531 ใช้งานไม่ได้ ชั้น 5 ตึก SMC
 
340
  ดร. จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร
 อาจารย์
2013-09-24 [20:05]
network 
Ipcomputer เครื่ิองอื่นชอบมาทับกับserverที่ห้องแลป ถ้าอยากได้Fixed ip ต้องทำยังไงครับ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th