หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
341
  ดร. จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร
 อาจารย์
2013-09-24 [20:04]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์เสียครับ
 
342
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2013-09-23 [15:17]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จากหมายเลข 2034
 
343
  นางสาว เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2013-09-23 [13:34]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์เสีย ห้อง รศ.ดร.บุญเกื้อ ห้อง 207 หมายเลขภายใน 3234 ยกหูแล้วไม่มีเสียใดเลย
 
344
  ศ. บุษบา ยงสมิทธิ์
 อาจารย์
2013-09-20 [15:50]
ไฟฟ้า 
ระบบสาธารณูปโภค ช่วยต่อระบบไฟ ระบบน้ำเข้าตึกให้ทำงานได้ดังเดิม และช่วยติดตั้งระบบ Air conditions ประมาณ 5 เครื่อง ที่อาคารปฏิบัติการ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 
345
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2013-09-20 [12:02]
โทรศัพท์ 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 4532 ห้อง อ.ดร.ธิดาพร และห้องพักนิสิตปริญญาโท เบอร์โทรศัพท์ภายใน 4538 ใช้งานไม่ได้
 
346
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-09-19 [17:03]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ ชั้น 4 หมายเลข 4020,4008,4013,4021 เสีย ใช้ไม่ได้ค่ะ
 
347
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-09-19 [15:44]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ ชั้น 4 หมายเลข 4013,4008,4020,4021 ใช้ไม่ได้ค่ะ
 
348
  นางสาว นิชานันท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2013-09-18 [17:12]
โทรศัพท์ 
2033 ไม่มีสัญญาณ
 
349
  นาย สุวิทย์ สินที
 ศูนย์บริการคณะวิทยาศาสตร์
2013-09-16 [15:39]
network 
ไม่มีสันญาน
 
350
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2013-09-16 [11:01]
งานอาคารและสถานที่ 
น้ำขังที่ดาดฟ้า แล้วซึมลงมาที่ชั้น 6 ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ ครับ บริเวณทางเดินหน้าห้อง mg4612 รบกวนช่างมาดูให้ด้วยครับ
 
351
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2013-09-16 [09:54]
โทรศัพท์ 
เบอร์ 2034 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
 
352
  นาย ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-09-13 [12:23]
อื่นๆ 
สาย lan ชั้น 3 ห้อง 4308 ไม่ทำงาน ของช่างมาซ่อมค่ะ
 
353
  นางสาว รวมสุข สุขมาก
 ศูนย์บริการคณะวิทยาศาสตร์
2013-09-12 [18:13]
งานอาคารและสถานที่ 
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ศูนย์บริการทำความสะอาดพื้นที่ลานข้างตึกเคมีที่มีทรายจากการรื้อถอนโรงอาหาร
 
354
  นางสาว วรางคณา คำสันเทียะ
 เจ้าหน้าที่
2013-09-10 [12:06]
โทรศัพท์ 
โทรติดแต่โทรศัพท์ไม่ดัง
 
355
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2013-09-10 [11:39]
ปะปา 
เมื่อสักครู่คุณรวมสุข พาช่างมาดูสุขภัณฑ์ห้องน้ำนิสิตชาย ชั้น 9 ตึก scl พบว่าวาล์วน้ำที่โถปัสสาวะชายเสีย 2 ชุด ผมไปลองกดดูมันเสียรวม 6 ชุดครับ (เพิ่มอีก 4) ขอแจ้งเสียเพิ่มนะครับ ไม่แน่ใจว่าฟลัชวาล์วแค่ทำความสะอาดจะดีขึ้นหรือเปล่า หรือต้องเปลี่ยนเป็นวาล์วแบบกดธรรมดา จะได้ไม่เสียง่ายครับ รบกวนช่างแวะมาดูอีกที ผมแปะป้าย 'กำลังซ่อมแซม' ไว้แล้วครับขอบคุณครับ
 
356
  อาจารย์ อัญชลี ศิริขจรกิจ
 อาจารย์
2013-09-03 [16:31]
ไฟฟ้า 
ห้อง mg 4526 ที่ต้องย้ายไปนั่งทำงานไม่มีปลั๊กไฟค่ะ ต้องการให้ช่วยมาเดินสายไฟใหม่ให้ ที่ภาควิชามีอุปกรณ์พร้อมค่ะทั้งสายไฟและเต้าเสียบ
 
357
  รศ. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต
 อาจารย์
2013-09-02 [15:48]
โทรศัพท์ 
ไม่มีเสียงสัญญาณทั้งสายเข้าและออก โทรเข้า-ออกไม่ได้
 
358
  ดร. จิรศักดิื วงศ์เอกบุตร
 อาจารย์
2013-08-28 [16:11]
โทรศัพท์ 
ไม่สัญญาณโทรศัพท์
 
359
  อาจารย์ ศศิมนัส อุณจักร
 อาจารย์
2013-08-28 [16:05]
ไฟฟ้า 
ไมโครโฟนมีอาการหอนและไม่ดัง ที่ ห้อง 704 อาคาร 10 ชั้น
 
360
  ดร. วรรณรดา สุราช
 อาจารย์
2013-08-28 [15:45]
โทรศัพท์ 
ไม่สามารถโทรฯเข้า-ออกได้
gard มีปัญหา 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th