หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
361
  นาง พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์
 อาจารย์
2013-08-28 [12:49]
computer 
ไวรัสเข้าเครื่องเปิดไม่ได้
 
362
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2013-08-28 [10:41]
network 
สัญญาณ Internet จากสาย Lan มันติดฯดับฯตั้งแต่เมื่อวาน มาวันนี้ไม่มีสัญญาณเลยรบกวนช่างมาทดสอบให้นิดนึงครับว่าเป็นจากสาเหุตอะไรกันแน่ (ห้อง111ห้องวัดรังสีต่ำ)
 
363
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2013-08-27 [14:39]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ 5247 ที่ตึกทวี ชั้น 9 ฝั่งพันธุศาสตร์ใช้ไม่ได้อีกครับ หลังจากช่างมาจัดการเมื่อสองสัปดาห์ก่อน มันก็ใช้ได้แป๊บเดียว แต่ตอนนี้เสียอีกแล้วครับ รบกวนช่างมาดูให้อีกครั้งนะครับ ขอบคุณครับ
 
364
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2013-08-22 [19:13]
ไฟฟ้า 
เต้าเสียบปลั๊กไฟไม่มีไฟมาครับ สภาพเก่ามาก ตอนนี้ต้องการใช้ครับ เพราะมีอาจารย์ย้ายไปนั่งทำงานที่ตรงนั้น (ห้อง mg4526/2) ช่วยมาดูให้หน่อยนะครับ จะเดินสายใหม่เพื่อความปลอดภัยก็ดีครับ ผมมีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่แล้ว ทั้งสายไฟ และเต้าเสียบ
 
365
  นาย htr
 อาจารย์
2013-08-22 [15:57]
ไฟฟ้า 
who I am understan  
366
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-08-22 [15:07]
computer 
สาย Internet ชั้น 3 ห้อง รศ.ดร. อรุณวรรณ
 
367
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-08-22 [15:02]
network 
เปลี่ยนสาย LAN ห้อง 4305 ห้อง รศ.ดร. วิเชียร ชั้น 3
 
368
  นางสาว สุชิรา โรจนกุศล
 เจ้าหน้าที่
2013-08-22 [12:35]
โทรศัพท์ 
มีสัญญาณโทรศัพท์ แต่โทรออกไม่ได้ทั้งภายในและภายนอก
 
369
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2013-08-22 [11:38]
network 
สัญญาน Internetจากสาย Lanไม่ติด สายLan ขาดกลางทาง (มีหัว Lan ด้วย)
 
370
  นางสาว รัชดาทิพย์ ปูรณโชติ
 งานพัสดุ
2013-08-21 [15:11]
โทรศัพท์ 
ติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน 3 หมายเลข ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสุขประชา
 
371
  นาง มานะ จันทร์ท่าจีน
 เจ้าหน้าที่
2013-08-21 [12:27]
ไฟฟ้า 
ขอความอนุเคราะเช็ดเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ห้อง 310 อาคารทวี
 
372
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2013-08-20 [14:42]
ปะปา 
มีน้ำซึมลงมาที่ฝ้าเพดานจากห้องน้ำชั้น 4 ลงมาที่ห้องน้ำหญิงชั้น 3 และซึมไปที่ห้องน้ำหญิงชั้ 2 จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งช่างมาดำเนินการเพราะติดกับตัวปิดเปิดวาล์น้ำ
ท่อเหล็กน้ำดี (ท่อ 2 นิ้ว) รั่วเป็นตามด ทำให้น้ำไหลลงมาชั้น 4 3 2 1 (จุดที่รั่ว ชั้น 5 ห้องทางด้านห้องน้ำภาควิชา วท.สวล.)  
373
  นางสาว เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2013-08-19 [11:53]
งานอาคารและสถานที่ 
ประตู keycard ลานจอดรถขาเข้า ฝั่งฟิสิกซ์ เปิดไ้ด้บ้างไม่ได้บ้าง เ็ป็นตั้งแต่หลังงานรับปริญญา
 
374
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2013-08-07 [15:59]
ไฟฟ้า 
ช่วยมาติดตั้งเต้าเสียบปล้๊กไฟ จำนวน 6 จุด ให้นิดนึงครับ สำหรับตู้อบลมร้อน 2 เครื่อง ตู้เลี้ยงแมลงหวี่ 1 เครื่อง ตู้เย็น 2 ตู้ water bath 1 เครื่อง ขอบคุณครับ
 
375
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2013-08-07 [12:12]
โทรศัพท์ 
เบอร์โทร 5247 ที่ตึกทวี ชั้น 9 ฝั่งพันธุศาสตร์ใช้ไม่ได้ครับ ลองเอาโทรศัพท์อื่นที่ใช้ได้ปกติมาต่อ ก็ใช้ไม่ได้ คิดว่าเสียที่สายครับ รบกวนช่างมาซ่อมแซมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
 
376
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2013-08-06 [10:30]
โทรศัพท์ 
เบอร์ภายในหมายเลข 1416 , 1412 ไม่สามารถโทรเข้าโทรออกได้
 
377
  นางสาว อมรรัตน์ พรหมบุญ
 อาจารย์
2013-08-02 [16:01]
ไฟฟ้า 
ซ่อมแซมรางไฟบริเวณห้องน้ำหญิงชั้น 2 ภาควิชาชีวเคมี
 
378
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2013-08-02 [11:30]
ไฟฟ้า 
1. เปลี่ยนเบกเกอร์จากขนาด 20 แอมป์ เป็น 30 แอมป์ สำหรับตู้แช่-80 องศา 2. เปลี่ยนเต้าเสียบปลั๊กไฟฟ้า 1 ชุด สำหรับใช้กับ incubator shsker ทั้ง 1 และ 2 อยู่บริเวณหน้าห้องน้ำนิสิตชาย ชั้น 5 ฝั่งลิฟท์ ของตึกจุล-พันธุ
 
379
  นางสาว ณัฐกานต์ บุญวงศ์
 งานสารบรรณ
2013-08-02 [11:28]
ไฟฟ้า 
ตู้เย็นไม่มีความเย็น
 
380
  รศ.ดร. คณพล จุฑามณี
 อาจารย์
2013-08-01 [16:52]
ไฟฟ้า 
เดินสายไฟภายในห้อง 214 เพิ่มเติมและปลั๊กไฟ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th