หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
401
  ดร. ประดิษฐ์ แสงทอง
 อาจารย์
2013-06-19 [15:23]
network 
สาย LAN ห้อง 910 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ ไม่สามารถใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้
 
402
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2013-06-17 [10:12]
โทรศัพท์ 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน เบอร์ 1409 , 1412 ไม่มีสัญญาณ
 
403
  นางสาว นิติกาญจน์ ฝาเงิน
 ศูนย์บริการคณะวิทยาศาสตร์
2013-06-13 [14:19]
ไฟฟ้า 
เวลาเปิดแล้วมีเสียง และเปิดไม่ติด
 
404
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-06-12 [15:33]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ ชั้น 2 ไม่มีสัญญาณ ห้อง 4211 (ดร. อิงอร) ขอช่างมาซ่อมด้วยค่ะ
 
405
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-06-10 [10:57]
โทรศัพท์ 
ขอช่างมาย้ายโทรศัพท์สายภายใน 4016 จากห้อง 4325 ชั้น 3 ไปยังห้อง 4416 ชั้น 4 ห้อง ผศ.ดร. สาวิตร ภาควิชาจุลชีววิทยา
 
406
  ดร. สมชัย พรบันลือลาภ
 อาจารย์
2013-06-10 [10:34]
ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าไม่เข้าเบรกเกอร์แอร์ ทำให้แอร์ไม่ทำงานครับ ห้อง 7215 ครับ ขอบคุณครับ
 
407
  ดร. สมชัย พรบันลือลาภ
 อาจารย์
2013-06-10 [10:32]
ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าไม่เข้าแอร์ ทำให้แอร์ไม่ทำงานครับ
 
408
  นาย วิยุทธิ์ ตันมงคลกาญจน์
 ห้องสมุด
2013-06-06 [17:45]
อื่นๆ 
เครื่องตรวจจับหนังสือเข้าออกห้องสมุดเสีย
 
409
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2013-06-02 [09:27]
งานอาคารและสถานที่ 
รบกวนงานอาคารเเละสถานที่ ช่วยมาทำความสะอาดระเบียงนอกหน้าต่าง ชั้น 5 เเละ 6 อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ เเละชั้น 9 ตึกทวีฯ ครับ ตอนนี้ภาคพันธุศาสตร์ได้ย้ายเเอร์เก่าออกเเล้ว เเละต้องการทำความสะอาดเพื่อไม่ให้น้ำขัง เเละน้ำซึมเข้าห้องชั้นล่าง รวมทั้งทำความสะอาดระเบียงชั้น 10 เพราะปัจจุบันน้ำเริ่มซึมลงมาห้องปฏิบัติการชั้น 9
 
410
  นาย สาธิต ประเสริฐมานะกิจ
 ศูนย์เครื่องมือ
2013-05-21 [12:00]
อื่นๆ 
ประตูกระจกเลื่อนห้อง 104 ชั้น 1 ตึกสุขประชาวาจานนท์ เปิดปิดแล้วมีเสียงเสียดสี น่าจะเกิดจากประตูไม่ลงร่อง
 
411
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-05-17 [12:03]
ไฟฟ้า 
ขอช่างมาซ่อมรางไฟ ชั้น 1 ห้อง 4114 ด้วยค่ะ
 
412
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-05-17 [11:49]
ไฟฟ้า 
ขอช่างมาซ่อมรางไฟห้อง 4114 ชั้น 1 ด้วยค่ะ
 
413
  นาย ชัยยะ เหลืองวิริยะ
 อาจารย์
2013-05-15 [11:23]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ
เรียบร้อย 16 พฤษภาคม 2556 
414
  นาย ชัยยะ เหลืองวิริยะ
 อาจารย์
2013-05-15 [11:18]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณ
 
415
  รศ.ดร. วัลลภ อารีรบ
 อาจารย์
2013-05-08 [17:55]
โทรศัพท์ 
ให้ติดตั้งโทรศัพท์ภายในที่เรือนเพาะชำ เพราะต้องติดต่อกับนักวิจัยระหว่างอาคารสุขประชากับเรือนเพาะชำประจำ
เดินสาย ติดตั้งให่ม no5244 
416
  นาย รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
 อาจารย์
2013-05-02 [10:53]
โทรศัพท์ 
ติดตั้งโทรศัพท์ภายในที่เรือนเพาะชำ
 
417
  ผศ.ดร. อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ
 อาจารย์
2013-05-01 [11:12]
โทรศัพท์ 
เปลี่ยนสายโทรศัพท์เนื่องจากหนูกัดสาย
เรียบร้อย 1 พฤษภาคม 56 
418
  นาย ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-04-19 [15:06]
ไฟฟ้า 
ขอช่างมาติดเบรกเกอร์ ชั้น 4 ห้อง ดร. เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล ด้วยค่า
 
419
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-04-19 [15:01]
ไฟฟ้า 
ขอช่างมาติดเบรกเกอร์ ชั้น 4 ห้อง ดร. เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล ด้วยค่ะ
 
420
  นาย จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร
 อาจารย์
2013-04-18 [16:53]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณ เบอร์ 3047
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th