หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
421
  นางสาว นิชานันท์ เดชสิริ
 เจ้าหน้าที่
2013-04-18 [14:58]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณ และขอติดโทรศัทพ์เพิ่มที่ชั้น 4 ห้อง 7416
 
422
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2013-04-18 [09:52]
ปะปา 
เครื่องปั้มน้ำในห้องน้ำหญิงชั้น 4 เสียใช้งานไม่ได้
preesure switch มีปัญหา 
423
  นาย สุพร เมธาภัทรกร
 อาจารย์
2013-04-09 [12:34]
ปะปา 
น้ำหยดจากเพดาชั้น 3
 
424
  นาง สนมนต์ธญา คงพรม
 เจ้าหน้าที่
2013-04-03 [15:16]
อื่นๆ 
เครื่อง Fax ไม่มีสัญญา ส่ง และ รับ ไม่ได้
 
425
  นางสาว จันทกานต์ นุชสุข
 เจ้าหน้าที่
2013-04-02 [12:33]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
เสร็จเรียบร้อย เนื่องจากสายชำรุด 
426
  นางสาว ทองจินดา แก้วอาษา
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
2013-03-27 [11:40]
โทรศัพท์ 
ซ่อมโทรศัพท์ค่ะ โทรออกไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ ห้องเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อาคารทวี ญาณสุคนธ์
สายshort 
427
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2013-03-27 [08:49]
ปะปา 
ห้องน้ำชั้น 4 ตึก SMC น้ำไม่ไหล รบกวนแจ้งช่างมาซ่อมให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
428
  ดร. วรรณรัตน์ พรศิริวงศ์
 อาจารย์
2013-03-23 [15:56]
โทรศัพท์ 
แจ้งซ่อมโทรศัพท์เนื่องจากไม่สามารถโทรเข้าและโทรออกได้
โทรศัพท์เสีย 
429
  นางสาว ทองจินดา แก้วอาษา
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
2013-03-22 [09:29]
ไฟฟ้า 
เปลี่ยนหลอดไฟนีออนแบบยาวในห้องเจ้าหน้าที่ 2 หลอด
 
430
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-03-21 [14:34]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ ในห้องพัอาจารย์ก 4311 ชั้น 3 ใช้การไม่ได้ เนื่องจากสายขาด
สายline เสีย  
431
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2013-03-20 [13:55]
โทรศัพท์ 
เบอร์โทรศัพท์ 4532 ห้องอ.ดร.ธิดาพร ใช้งานไม่ได้ รบกวนมาซ่อมให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
สายเสีย  
432
  นาย พีระ แสงกระจ่าง
 เจ้าหน้าที่
2013-03-19 [13:57]
ไฟฟ้า 
เนื่องจากทางภาควิชาได้ชื้อเครื่อง HPLC มาใหม่ จึงขอเดินไฟเพิ่มเพื่อรองรับ เครื่อง HPLC ที่ห้อง 7416 อาจารย์ศศิมนัส ครับ
เรียบร้อย เพิ่มปลั๊ก 
433
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2013-03-18 [14:02]
network 
สัญญาน internet จากสาย lan มันติดๆ ดับๆ ครับ บางวันก็ดี บางวันใช้ไม่ค่อยจะได้ (สัญญานหลุดบ่อย) ลองเสียบสายเข้าไปใหม่ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น รบกวนช่างมาทดสอบให้นิดนึงนะครับ ว่าสายสัญญาน หรือ jack ผิดปกติหรือเปล่า เผื่อจะซ่อมแซมได้ครับ ขอบคุณครับ
 
434
  นาย อำพล ทัพไชย
 เจ้าหน้าที่
2013-03-15 [13:38]
ไฟฟ้า 
หลอดmeltal ชั้น2อาคารสุขประชาเสีย
หลอดเสื่อม 
435
  นาง บงกว วัดเมือง
 ศูนย์สารสนเทศและบริการ
2013-03-15 [12:44]
ไฟฟ้า 
plug ไม่มีไฟ
เรียบร้อย 
436
  นางสาว ธนัชญา มีสวัสดิ์
 เจ้าหน้าที่
2013-03-14 [13:32]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ หมายเลข 4330 ใช้งานไม่ได้ค่ะ
 
437
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2013-03-13 [14:05]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์เบอร์1329 ไม่มีสัญญาณ
เรียบร้อย 13 มีนาคม 2556 
438
  นางสาว นวรัตน์ สามารถ
 ศูนย์สารสนเทศและบริการ
2013-03-08 [11:43]
งานอาคารและสถานที่ 
สายฉีดน้ำในห้องน้ำหญิง ชั้น 1 อาคารทวี ชำรุด (ห้องเล็ก สำหรับเจ้าหน้าที่)
 
439
  นางสาว บงกช วัดเมือง
 ศูนย์สารสนเทศและบริการ
2013-03-06 [15:26]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณ
cabel ขาด1-2ตึกทวีฯ 
440
  นางสาว พินิจ ศิริพยัคฆ์
 เจ้าหน้าที่
2013-03-04 [13:32]
ไฟฟ้า 
โทรศัพท์เบอร์ 3047 ไม่มีสัญญาณ
สายขาด อ.จีรศักดิ์ ต่อสายเอ็ง 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th