หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
441
  นางสาว พินิจ ศิริพยัคฆ์
 เจ้าหน้าที่
2013-03-04 [13:29]
โทรศัพท์ 
เบอร์ 3036 สายที่หูโทรศัพท์ไม่ดี
ช่อมสายเรียบร้อย 
442
  นาง ปิยาภรณ์ สมสมัคร
 อาจารย์
2013-03-04 [11:08]
ปะปา 
ข้อต่อท่อปะปาหลุด
 
443
  นางสาว ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
 อาจารย์
2013-02-27 [14:03]
โทรศัพท์ 
ไม่สามารถใช้งานเบอร์ 1509 ได้
เรียบร้อยแล้ว สายline shot circuit 
444
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2013-02-26 [09:30]
ไฟฟ้า 
แอร์ตัวเก่าหัอง 114เสียได้แจ้งช่างวิศวะมาซ่อม แมกเนติกเสียและได้เปลี่ยนให้ใหม่แล้วแต่แอร์ก็ยังใช้ไม่ได้เพราะแอร์ใชัไฟ3เฟส เฟสหนึ่งมันดับไปช่างวิศวะแน่นำให้แจ้งช่างคณะมาเช็คให้ ผมจึงอยากใหัช่างไฟคณะวิทย์ฯช่วยเช็คใหัดัวยครับ
 
445
  นางสาว ทองจินดา แก้วอาษา
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
2013-02-21 [15:46]
ไฟฟ้า 
ช่วยตรวจสอบระบบไฟของจอประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทวีฯ, ชั้น 1 ภาควิชาเคมี, โรงอาหาร ภาพไม่ปรากฎ หน้าจอขึ้นไม่มีสัญญาณ
 
446
  ดร. พัฒนา ศรีฟ้า
 อาจารย์
2013-02-20 [13:33]
ไฟฟ้า 
ซ่อมสายไฟเครื่องอัดพลาสติก
เรียบร้อย 
447
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2013-02-20 [10:15]
ไฟฟ้า 
1. ติดตั้ง timer สำหรับเครื่องปรับอากาศ ห้อง mg4508 2. ติดตั้งเต้าเสียบสายไฟฟ้า จำนวน 1 จุด ห้อง mg4508 หาอุปกรณ์ไว้ให้แล้วครับ ขอบคุณครับ
เรียบรัอย 
448
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2013-02-20 [09:09]
ไฟฟ้า 
ไฟทางเดิน(Nigh Light)เสีย 2ดวง หน้าห้อง 112และ114 ช่วยเปลี่ยน ให้ด้วยครับ
 
449
  นางสาว ธนัชญา มีสวัสดิ์
 เจ้าหน้าที่
2013-02-19 [13:55]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์หมายเลข 4330 เสียงมันซ่ามาก
 
450
  นาย สาธิต ประเสริฐมานะกิจ
 ศูนย์เครื่องมือ
2013-02-19 [09:21]
โทรศัพท์ 
สายโทรศัพท์เสีย
เรียบร้อยเเล้ว หัวเครื่องเ สีย 
451
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-02-11 [14:19]
computer 
ขอช่างมาเดินสาย land ที่ห้อง 4407 ชั้น 4 ให้ด้วยค่ะ
 
452
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2013-01-30 [16:29]
network 
switch เดิมเสีย แต่มีตัวสำรองครับ ช่วยมาดูให้หน่อยว่าสาย LAN เส้นไหนเป็นตัวที่นำสายมาจากตู้สัญญานที่ชั้น 5 .... คุณแบงค์มาดูให้เมื่อเช้าแล้วครับ ขอบคุณครับ
 
453
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2013-01-28 [12:42]
network 
สงสัยว่า hub จะเสียครับ รบกวนช่างมาตรวจสอบให้หน่อยนึงครับ ถ้าเสียจริงจะได้ทำเรื่องจัดซื้อ และต้องใช้สเปกแบบใดครับ ตัวเดิมเป็น 24 port ยี่ห้อ 3com ถ้าซื้อตัวใหม่จะทราบได้อย่างไรว่าใส่ลงใน rack เดิมได้หรือไม่ หรือควรต้องเอาตัวเดิมไปเทียบเวลาซื้อ
 
454
  ดร. ศศิมนัส อุณจักร์
 อาจารย์
2013-01-18 [14:01]
ไฟฟ้า 
1. ย้ายสวิชพัดลม ห้อง 7416/1 2. ติดไฟเพิ่ม ห้อง 7213/1 3. ย้ายโทรศัพท์และขอเบอร์ใหม่
 
455
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2013-01-11 [18:43]
โทรศัพท์ 
ขอสายโทรศัพท์เบอร์ 4222 (เดิมเบอร์นี้ใช้อยู่ที่ห้อง mg4520) ไปห้อง mg4602 ครับ แต่ต้องเดินสายโทรศัพท์ใหม่ เพราะห้อง mg4602 ยังไม่เคยมีการต่อสายโทรศัพท์ครับ
 
456
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2013-01-11 [18:39]
network 
รบกวนช่างช่วยมาเดินสาย lan จากตู้ hub หน้า้ห้อง mg4609 ไปยัง mg4602 ครับ
 
457
  นาง พรรณิภา จันทร์ลภ
 เจ้าหน้าที่
2013-01-09 [10:28]
network 
บริเวณชั้น 4 ตึกฟิสิกส์ ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่เย็นวันที่ 8 ม.ค. 56 จนถึงวันที่9 ม.ค. ก็ยังใช้ไม่ได้เลยค่ะ
 
458
  นางสาว จันทกานต์ นุชสุข
 เจ้าหน้าที่
2013-01-04 [12:43]
ไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟชำรุด
เรียบร้อย 14 มกราคม 2556 
459
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2013-01-04 [10:50]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ห้องเตรียมปฎิบัติการ 114 เบอร์1214โทรเข้าออก-ออกไม่ได้ไฟไม่เข้า ช่วยซ่อมให้ด้วยครับ
เรียบร้อย 
460
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2013-01-03 [15:13]
ไฟฟ้า 
สวิทซ์ไฟระบบกระตุกเปิด-ปิดไำม่ทำงาน1จุด
เรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th