หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
461
  รศ. ประศาสตร์ เกื้อมณี
 อาจารย์
2012-12-20 [14:14]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ เบอร์ 1301 ห้อง 206/1 ชั้น 2 อาคารสุขประชา วาจานนท์
เรียบร้อย 4 ธันวาคม 2556 
462
  นางสาว เลิศลักษณ์ เงินศิริ
 อาจารย์
2012-12-19 [10:34]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์เลิศลักษณ์ และห้องปฏิบัติการ 4607 ไม่มีเสียงสัญญาณ โทรออกไม่ได้
 
463
  นาย จำเริญศักดิ์ ปุหิ้น
 เจ้าหน้าที่
2012-12-14 [15:16]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์เบอร์ 5241 ชั้น 9 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ รับ และโทรออกไม่ได้
pabx เสีย 
464
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-12-14 [12:18]
network 
รบกวนช่างเดินสาย lan ไปยังห้อง mg4602 ครับ เดินสายจาก hub ที่ชั้น 6 ห้อง mg4609 น่าจะได้ครับ ขอบคุณครับ
 
465
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-12-14 [12:15]
โทรศัพท์ 
ขอย้ายเบอร์โทร 4222 จากห้อง mg4520 ไปห้อง mg4602 ครับ แต่ต้องเดินสายโทศัพท์ใหม่ เพราะห้อง mg4602 ยังไม่เคยมีการต่อสายโทรศัพท์ครับ
 
466
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-12-14 [11:37]
โทรศัพท์ 
สายโทรศัพท์เสียครับ เอาโทรศัพท์ดีไปต่อ ก็ใช้งานไม่ได้ครับ 1. เบอร์ 4223 ห้อง mg4607 (แลป รศ.ดร.เลิศลักษณ์) 2. เบอร์ 4235 ห้อง mg4615 (แลป ดร.สมพิศ) 3. เบอร์ 4225 ห้อง mg4610 (แลป ศ.ประดิษฐ์) 4. เบอร์ 4234 ห้อง mg4606 (ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) 5. เบอร์ 5248 ห้อง scl 912 (ห้องเตรียมแลป ชั้น 9 อาคารทวีฯ) รบกวนช่างช่วยมาซ่อมแซมครับ ขอบคุณครับ
 
467
  นาย พีระ แสงกระจ่าง
 เจ้าหน้าที่
2012-12-06 [11:10]
ไฟฟ้า 
เต้ารับห้องปฏิบัตการ 7216 และห้อง 7218 ไฟไม่เข้าหลายจุดครับ
 
468
  นางสาว นิชานันท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2012-11-30 [10:44]
โทรศัพท์ 
แจ้งซ่อมโทรศัทพ์ 2019 ไม่สามารถโทรเข้าได้เหนื่องจากสายไม่ว่างตลอดเวลาโดยไม่มีผู้ใช้สาย
เรียบร้อย 3 ธันวาคม 2555 
469
  นางสาว อนิสา ทรัพย์นิวัตต์
 เจ้าหน้าที่
2012-11-30 [10:10]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ใช้การไม่ได้อีกแล้ว
เรียบร้อย 3 ธันวาคม 2555 
470
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2012-11-26 [09:38]
ไฟฟ้า 
สวิทซ์ไฟห้องมืด(ห้อง125)ไม่มีกระแสไฟ
เรียบร้อย 27 พฤศจิกายน 2555 
471
  นาย ิอัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-11-23 [14:18]
โทรศัพท์ 
ช่วยมาซ่อมแซมสายโทรศัพท์ ห้องแลป MG4607 (ชั้น 6 ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์) ให้หน่อยครับ เป็นเบอร์ 4223 ลองเอาโทรศัพท์ดีเข้าไปต่อแล้วก็ไม่มีสัญญานครับ ขอบคุณครับ
สายขาดชั้น6 
472
  ดร. ครศร ศรีกุลนาถ
 อาจารย์
2012-11-23 [08:46]
ไฟฟ้า 
โทรศัพย์ไม่มีสัญญาณ
 
473
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2012-11-21 [14:10]
network 
ชั้น 8 อาคารทวีญาณสุคนธ์ ห้อง 807 ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตในช่องเต้ารับสายแลน
 
474
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-11-19 [17:59]
งานอาคารและสถานที่ 
กระจกหน้าต่างแตก ที่ห้องเก็บของริมตึก ชั้น 6 ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ ด้านที่หันไปทางไปรษณีย์ รบกวนให้เจ้าหน้าที่เอาเศษกระจกที่เหลือออกให้ด้วยครับ กลัวว่าจะหล่นไปโดนคน หรือรถที่จอดข้างล่างตึก หรืออย่างน้อยช่วงนี้เอาแผงเหล็กหรือเชือกมาโยงกั้นทางด้านล่างตึก ให้คนอยู่ห่างๆ น่าจะดีครับ ทางคณะมีแผงเหล็กเหลือหรือเปล่าครับ
 
475
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-11-19 [17:52]
ไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟและเต้าเสียบไฟฟ้า ร้อนจนละลายครับ ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชั้น 6 ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ เปลี่ยนปลั๊กไฟแล้ว รบกวนช่างมาเปลี่ยนเต้าเสียบให้นิดนึงนะครับ อุปกรณ์มีเตรียมไว้ให้แล้ว ขอบคุณครับ
เรียบร้อย 
476
  นางสาว เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2012-11-16 [09:41]
ปะปา 
ระบบปั้มน้ำใช้ในอาคาร ภาควิชาสัตววิทยา ซ่อมแซมหลังจากน้ำท่วม อาการ ปั้้มน้ำรั่ว ประสานงาันกับคุณกฤษณชัย
 
477
  อาจารย์ เรณู เพ็ญธนานันต์
 อาจารย์
2012-11-15 [13:02]
ไฟฟ้า 
ไฟทางเดินหน้าห้อง 411 ตึกSCLดับ ช่วยมาเปลี่ยนหน่อยค่ะ
 
478
  นางสาว ทองจินดา พิชิตชัย
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
2012-11-12 [10:10]
ไฟฟ้า 
ตรวจสอบสัญญาณไฟที่จอระบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ด้วยค่ะ
เรียบร้อย 12 พฤศจิกายน 55 
479
  นาง อารียา จันทรขันตี
 เจ้าหน้าที่
2012-11-08 [09:05]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ ภายในหมายเลข 4338 และสายนอก 02-942-8762 สายโทรศัพท์ขาด ใช้งานไม่ได้มา 3 วันแล้ว
หนูกัดสาย 
480
  นางสาว อนิสา ทรัพย์นิวัตต์
 เจ้าหน้าที่
2012-11-06 [09:38]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ ห้อง 421 เสีย ไม่สามารถโทรออกและรับสายได้
เรียบร้อย 7 พฤศจิกายน 2555 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th