หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
481
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2012-11-06 [09:22]
โทรศัพท์ 
เบอร์ 1417 , 1409 ขึ้นสายไม่ว่างตลอด
เรียบร้อย 6 พฤศจิกายน 2555 
482
  รศ.ดร. สรัญญา วัชโรทัย
 อาจารย์
2012-11-02 [15:22]
อื่นๆ 
สวิสต์ เปิด-ปิดแอร์ ห้อง 321 เสีย เมื่อปิดสวิสต์แอร์ ปรากฎว่าแอร์ไม่หยุดการทำงาน
คุณ รังสรรค์ คชบาง ช่อม 
483
  นางสาว นิชานันท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2012-10-30 [18:43]
โทรศัพท์ 
สามารถโทรออกได้แต่เวลาจะโทรออกไม่มีสัญญาณว่างเพื่อให้โทรออกได้ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่เครื่องหรือสาย
เครื่องเสีย 
484
  นางสาว คชาพร ปัญญานะ
 เจ้าหน้าที่
2012-10-30 [11:36]
network 
ไม่สามารถเข้า wireless internet ของ KUWIN ที่ชั้น 1 ห้อง 107 ได้ ขึ้น limited access ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ
 
485
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2012-10-29 [13:23]
ไฟฟ้า 
มีไฟฟ้ารั่วห้องพักอาจารย์
เสร็จเรียบร้อยเเล้ว 29 พ.ย 55 
486
  นางสาว รุ่งนภา เพ่งพิศ
 เจ้าหน้าที่
2012-10-29 [13:21]
โทรศัพท์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 1416 ใช้งานไม่ได้สายไม่ว่างตลอดเวลา
เรียบร้อย 5 พฤศจิกายน 2555 
487
  นาย พงศกร จันทรัตน์
 อาจารย์
2012-10-29 [08:49]
ไฟฟ้า 
มีไฟฟ้ารั่วลงท่อร้อยสาย ห้อง ฟ.507
เรียบร้อย 29 ตุลาคม 2555 
488
  ผศ. จริน โอษะคลัง
 อาจารย์
2012-10-26 [17:46]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญานโทรศัพท์ (โทรออกและโทรเข้าไม่ได้)
สายขาด เสร็จเรียบร้อยเเล้ว 30ต.ค 55 
489
  นางสาว เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2012-10-25 [16:18]
network 
เดินสาย Lan ห้อง 106 จำนวน 3 จุด ให้อาจารย์ใหม่
 
490
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2012-10-24 [16:36]
โทรศัพท์ 
เบอร์โทรศัพท์ 4507 ใช้งานไม่ได้ รบกวนช่วยมาแก้ไขให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
เรียบร้อย 25 ตุลาคม 2555 
491
  นางสาว ทองจินดา พิชิตชัย
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
2012-10-19 [14:23]
ไฟฟ้า 
เปลี่ยนหลอดไฟจำนวน 1 หลอด ในห้องศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
เสร็จเรียบร้อย 22 ตุลาคม 2555 
492
  นางสาว ทองจินดา พิชิตชัย
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
2012-10-19 [14:22]
ไฟฟ้า 
ช่วยตรวจสอบระบบไฟของจอโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ ใต้ตึกทวี ญาณสุคนธ์
เสร็จเรียบร้อย 22 ตุลาคม 2555 
493
  นาย สาธิต ประเสริฐมานะกิจ
 ศูนย์เครื่องมือ
2012-10-19 [12:36]
งานอาคารและสถานที่ 
ท่อที่ต่อกับเตาเผาโค้งงอ และผนังห้องมีอาการบวมน้ำ
 
494
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2012-10-18 [14:39]
โทรศัพท์ 
เบอร์ 1411 อ.ประหยัด ไม่มีสามารถโทรออกโดยกด "ตัด 8" เพื่อโทรออกข้างนอกได้
เสร็จเรียบร้อย วันที่ 19 ต.ค. 55 
495
  นางสาว รวมสุข สุขมาก
 งานการเจ้าหน้าที่
2012-10-17 [15:39]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์หมายเลข 1000 เสีย เวลาโทรเข้าไม่มีเสียงสัญญาณดังค่ะ
เรียบร้อย 17 ตุลาคม 2555 
496
  นาย ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
 อาจารย์
2012-10-16 [13:46]
ปะปา 
เปลี่ยนก๊อกน้ำห้อง 4611 ชั้น 6 ตึกจุลชีนะ-พันธุศาสตร์ เปลี่ยนก๊อกเก่าเป็นก๊อกน้ำ 2 หัว แบบแยกวาวล์ปรับน้ำ
 
497
  นางสาว นิชานันท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2012-10-15 [12:44]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ
เรียบร้อย 18 ตุลาคม 2555 
498
  นาย สาธิต ประเสร็จมานะกิต
 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
2012-10-12 [15:56]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์เสีย เบอร์ 1074
เรียบร้อย 12 ตุลาคม 2555 
499
  นาง กัญชลี จงรักวิทย์
 เจ้าหน้าที่
2012-10-10 [15:28]
ไฟฟ้า 
plug ห้อง116เสีย
 
500
  นางสาว วรัญญา สุขบุญส่ง
 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
2012-10-09 [14:09]
โทรศัพท์ 
ย้ายตำแหน่ง และ ซ่อมเบอร์แฟกส์
เรียบร้อย 9 ตุลาคม 2555 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th