หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
501
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2012-10-08 [15:48]
งานอาคารและสถานที่ 
ซ่อมระบบประตูชั้น 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 
502
  ผศ. ชัตรชัย เงินแสงสรวย
 อาจารย์
2012-10-05 [11:44]
ไฟฟ้า 
เคลื่อนย้ายสวิสไฟ และแอร์
เรียบร้อย 31 ตุลาคม 2555 
503
  รศ. มาลี ณ นคร
 อาจารย์
2012-10-05 [11:41]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
เรียบร้อย 12 ตุลาคม 2555 
504
  รศ.ดร. สุนันทา รัตนาโภ
 ศูนย์เครื่องมือ
2012-10-05 [10:24]
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
แอร์ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัยเสีย แอร์ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารสุขประชา วาจานนท์ ห้องรองคณบดีไม่เย็นค่ะ
กำลังดำเนินการแก้ไข 
505
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2012-10-02 [10:00]
โทรศัพท์ 
Fax ของภาควิชาสถิติใช้งานไม่ได้ รบกวนช่างช่วยมาแก้ไขให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
506
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2012-09-27 [10:39]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์เบอร์1212 หอ้ง123 ของอ.ไพบูลย์ไม่มีสัญญาณโทรเข้า-ออกไม่ได้
เรียบร้อย 27 กันยายน 2555 
507
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2012-09-18 [14:29]
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ติดตั้งอ็อดสัญญานบริเวณภาควิชา วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 
508
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2012-09-18 [10:17]
โทรศัพท์ 
ขอช่างมาซ่อมโทรศัพท์ ชั้น 2 4032 ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 16 ต.ค.55 cabel ชั้น4ลงชั้น2 ขาด 
509
  นางสาว เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2012-09-17 [17:14]
ไฟฟ้า 
เดินสายไฟเพิ่ม ในห้องวิจัยกลาง 306 จำนวน 1 จุด โดยด่วน เนื่องจากของเดิมที่ใช้งานอยุ่กับตู้แช่ เกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นได้
เรียบร้อย 20 กันยายน 2555 
510
  นางสาว นวนัตน์ สามารถ
 ศูนย์สารสนเทศและบริการ
2012-09-13 [16:31]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์โทรติด แต่ไม่สามารถรับสายได้ เนื่องจาก หน้าจอไม่มีไฟเข้า
เรียบร้อย 14 กันยายน 55 
511
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2012-09-13 [16:04]
ไฟฟ้า 
ไฟทางเดินชั้น 4 และ 5 ตึก SMC ไม่ติด ชั้น 5 จำนวน 4 หลอด และชั้น 4 จำนวน 3 หลอด รบกวนช่วยซ่อมให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เรียบร้อย 28 กันยายน 55 
512
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2012-09-13 [16:03]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ภายในเบอร์ 4527 ห้องประชุมสมศรี ลีลานุช(501) ชั้น 5 ตึก SMC ใช้งานไม่ได้ รบกวนซ่อมให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
513
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2012-09-13 [16:02]
ไฟฟ้า 
 
514
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2012-08-29 [11:02]
โทรศัพท์ 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 4538 ห้องพักปริญญาโทชั้น 5 ตึก SMC ใช้งานไม่ได้ รบกวนช่างช่วยมาแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เรียบร้อย 30 สิงหาคม 55 
515
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2012-08-28 [15:08]
โทรศัพท์ 
หมายเลขภายใน เบอร์ 1411 ไม่มีสัญญาณ ห้องอาจารย์ประหยัด นันทศีล ติดต่อได้ที่ ห้องธุรการ 407 ขอบคุณครับ ..
เรียบร้อย 29 สิงหาคม 55 
516
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-08-28 [11:48]
ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าห้องแลป mg4612 ดับไปสามรอบใน 20 นาทีครับ (ไฟดับทั้งห้อง) เบรคเกอร์ตัดตลอด ไม่ทราบว่า่เกิดจากอะไร การใช้กระแสไฟฟ้าในห้องก็ใช้ตามปกติครับ ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเพิ่มขึ้นมา รบกวนช่างช่วยมาดูให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
เรียบร้อย 28 สิงหาคม 55 
517
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-08-27 [18:32]
ไฟฟ้า 
สวิทช์ไฟห้องประชุมภาควิชาตัดครับ หลังจากต่อกาต้มน้ำ้ร้อน แต่เมื่อนำกาต้มน้ำไปใช้ที่อื่น สามารถใช้งานได้ปกติ รบกวนช่างช่วยมาตรวจสอบด้วยครับ ว่าควรแก้ไขอย่างไร ขอบคุณครับ
เรียบร้อย 28 สิงหาคม 55 
518
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2012-08-27 [11:27]
ไฟฟ้า 
เต้าเสียบปลั๊กไฟเสียไม่มีกระแสไฟฟัาช่วยตรวจซ่อมค้วยครับ และเพิ่มเต้าเสียบปลั๊กไฟฟ้าที่ห้อง 120 (ห้องปฎิบัติการไอโซโทป)1จุดครับ
เรียบร้อย 27 สิงหาคม 55 
519
  นาง โชติกา หยกทองวัฒนา
 อาจารย์
2012-08-24 [16:38]
โทรศัพท์ 
ติดตั้งโทรศัพท์ เบอร์ 2011 ค่ะ
เรียบร้อย 28 สิงหาคม 55 
520
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2012-08-21 [11:37]
ไฟฟ้า 
เพิ่มไฟเพดานห้อง lab 123/1 1จุด และพรัอมติดตั้งสวิทซ์กระตุกอีก 9 จุด (ห้อง 109 สามจุด ห้อง123อีก 6 จุด
เรียบร้อย 22 สิงหาคม 2555 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th