หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
521
  นาง อารียา จันทรขันตี
 เจ้าหน้าที่
2012-08-18 [09:38]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ของโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ เบอร์ 02-942-8762 ใช้ไม่ได้เลยค่ะ จากการตรวจสอบเบื้องต้นน่าจะเป็นที่ตัวสาย ขอความกรุณาซ่อมให้ด้วยค่ะ มีความจำเป็นต้องโทรออกภายนอกบ่อย
เรียบร้อย 27 สิงหาคม 55 
522
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2012-08-17 [15:13]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ เบอร์ 4528 ขอบคุณค่ะ
 
523
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-08-14 [19:49]
ปะปา 
ท่อน้ำทิ้้งห้องน้ำนิสิตหญิง ท่อตันครับ ทำให้น้ำขังในห้องน้ำ พยายามทุกอย่างแล้วแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ คาดว่าเกิดตันเนื่องจากเศษทรายหรือปูนลงไปอุดครับ ห้องน้ำนิสิตหญิงอยู่ที่ชั้น 5 ใกล้ลิฟท์ครับ ตึก MG รบกวนช่างช่วยมาแก้ไขให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
 
524
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2012-08-14 [12:37]
โทรศัพท์ 
ขอช่างมาซ่อมโทรศัพท์ ชั้น 2 หมายเลข 4026, 4031 ไม่มีสัญญาณ โทรไม่ได้ค่ะ
 
525
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2012-08-08 [16:29]
ไฟฟ้า 
ขั่วเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเสีย ห้อง 109 จุดตรงเค้าเตอร์ ภาครังสี ฯ
 
526
  นาย พีระ แสงกระจ่าง
 เจ้าหน้าที่
2012-08-08 [13:33]
ปะปา 
ท่อน้ำทิ้ง ห้องน้ำหญิงชั้น 1,2 ห้องน้ำชายชั้น 3 ทางเดินชั้น 2 ห้องแลปชั้น 3 รั่วลงฝ้า เสียหายคับ
 
527
  นาย สุพร เมธาภัทรกร
 อาจารย์
2012-08-06 [15:55]
โทรศัพท์ 
โทรศัพย์ที่ห้องพัก 7209 เสียคับ
 
528
  ดร. จิิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร
 อาจารย์
2012-08-01 [16:39]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์มีเสียงรบกวน
 
529
  ผศ.ดร. ทิพย์มนต์ ภัทราคร
 อาจารย์
2012-07-27 [15:58]
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
แอร์ในห้องโครงการมุมลูก ที่ศาลาลอย ชั้น 2 (ห้องใหญ่)เสีย รบกวนช่างไฟฟ้าช่วยตรวจสอบแก้ไขให้ด้วยค่ะ
 
530
  นางสาว พินิจ ศิริพยัึคฆ์
 เจ้าหน้าที่
2012-07-25 [13:38]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณ เบอร์ 3048
 
531
  นาย พีระ แสงกระจ่าง
 เจ้าหน้าที่
2012-07-23 [11:52]
ไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟทางเดินชั้น 2 หน้าห้อง 7212 เบอร์6 ใช้กับตู้ -80 องศาไฟไม่มาครับ
 
532
  นาง ดวงพร วรสุนทโรสถ
 อาจารย์
2012-07-23 [11:34]
โทรศัพท์ 
ห้องพักอาจารย์ ดวงพร 7203 เสียนานมากเเล้วกรุณามาซ่อมให้ด้วยค่ะ
เรียบร้อย 
533
  นางสาว เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2012-07-23 [10:33]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ ห้องหัวหน้าภาค 3222 โทรออกข้างนอกไม่ได้
 
534
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-07-22 [15:06]
ไฟฟ้า 
รบกวนช่างไฟฟ้า ช่วยมาต่อกระแสไฟฟ้า และติดที่เสียบปลั๊กไฟให้นิดนึงครับ จำนวน 1 จุด มีสายไฟเดิมเดินมาถึงเต้าเสียบแล้ว แต่ไฟโดนตัดไว้ (คาดว่าตัดที่ต้นทาง) ต้องการใช้ไฟสำหรับ incubator shaker 1 เครื่อง (ปลั๊กไฟมี 3 ขา) ที่ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ ชั้น 5 ครับ
 
535
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-07-20 [11:17]
ไฟฟ้า 
โต๊ะปฎิบัติการกลางห้อง mg4611 ไม่มีกระแสไฟฟ้าทั้งโต๊ะครับ คาดว่าสายไฟหลวมที่ไหนสักแห่ง แต่หาจุดชำรุดไม่เจอครับ รบกวนช่างไฟฟ้ามาช่วยตรวจซ่อมครับ ขอบคุณครับ
 
536
  ดร. ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์
 อาจารย์
2012-07-18 [13:51]
ปะปา 
เวลาเปิดใช้น้ำประปา ห้อง 123 จะมีกลิ่นสารเคมีออกมาด้วย **ท่อน้ำทิ้งจากชั้นบนอาจรั่วครับ ช่วยเช็คให้หน่อยครับ** ขอบคุณครับ
 
537
  นางสาว พรทิพย์ บุญมหามงคล
 ศูนย์เครื่องมือ
2012-07-17 [10:20]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณโทรออกโทรเข้าไม่ได้เลยค่ะ
 
538
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2012-07-16 [15:59]
ไฟฟ้า 
เดินสายติดตั้งปลั๊กใหม่ 1จุดที่หอ้ง124 อุปกรณ์เตรียมไวัให้แล้วครับ
 
539
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2012-07-13 [11:04]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณคะ
 
540
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2012-07-13 [10:59]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ไม่มีสัญญา ขอช่างมาซ่อมด้วยคะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th