หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
561
  นาย ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงด์
 อาจารย์
2012-06-13 [10:52]
network 
เปลื่ยนหัว Jack สาย lan เนื่องจากขั้วหักทำให้เวลาเคลื่อนย้าย หรือถูกกระทบสายlan จะหลุดตลอดเวลา
 
562
  นาย เจริญ โฆษิตธิติมา
 เจ้าหน้าที่
2012-06-12 [14:57]
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ซ่อม MIC สาย ฺBTST -58 1 ตัว ซ่อมไมด์ MIC sennheiser 1 ตัว อาการเสีย ไมด์ไม่มีเสียง
 
563
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2012-06-11 [11:06]
โทรศัพท์ 
เบอร์ fax 02-9428384 ใช้งานไม่ได้ค่ะ
 
564
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2012-06-05 [12:37]
ไฟฟ้า 
เดินสายไฟ และติดสวิสต์ให้เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 2 เครื่อง ชีั้น 1 ห้อง lab กลาง ค่ะ
 
565
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-06-04 [23:49]
ไฟฟ้า 
รบกวนช่วยติดตั้งเต้าเสียบปลั๊กไฟ ที่ชั้น 9 ฝั่งภาควิชาพันธุศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้วยครับ สำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และตู้แช่ รายละเอียดติดต่อคุณเจริญ ที่เบอร์ 4215 ครับ ขอบคุณครับ
 
566
  นางสาว ทองจินดา พิชิตชัย
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
2012-05-31 [11:35]
อื่นๆ 
ตรวจเช็คสายไฟ บริเวณจอโทรทัศน์ระบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสุขประชา วาจานนท์ เปิดแล้วไม่มีไฟเข้ามาที่จอ
 
567
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2012-05-28 [13:07]
ไฟฟ้า 
ขอช่างมาช่วยย้ายสวิทซ์ ปิด-เปิดแอร์ ในห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 ห้อง 4325 ออกมานอกห้องพักด้วยค่ะ
 
568
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2012-05-25 [12:33]
ไฟฟ้า 
มีน้ำจากชั้น 4 ไหลรั่วมาทางสายไฟที่จะเข้าปลั๊กตู้เย็น ในห้อง ชั้น 3 4308 กรุณามาซ่อมด้วยค่ะ
รอการตรวจสอบระหว่างน้ำแอร์ กับ น้ำทิ้ง 
569
  นาง พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์
 อาจารย์
2012-05-21 [12:58]
computer 
ติดตั้งโปรแกรม PDF
 
570
  นางสาว ลลิตา หอมตะโก
 เจ้าหน้าที่
2012-05-16 [15:48]
โทรศัพท์ 
เสียงเงียบ โทรออกไม่ได้ โทรเข้าไม่ได้
 
571
  นางสาว ทัชชกร นทีธารทอง
 เจ้าหน้าที่
2012-05-16 [12:56]
network 
สาย LAN ไม่มีสัญญาณค่ะ ชั้น 5 ห้องพัก อ.วิรงค์
 
572
  นางสาว ทัชชกร นทีธารทอง
 เจ้าหน้าที่
2012-05-15 [12:42]
ไฟฟ้า 
สวิตช์คุมไฟเสีย ชั้น 5 ห้อง 507
 
573
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2012-05-14 [15:59]
network 
1) ห้องธุรการ(107)ปลิ้นเตอร์ปลิ้นทางเนตไม่ได้แต่อยู่ดีฯบางครั้งงานเก่าที่ค้างอยู่ก็ออก 2)Computerเข้าเนตไม่ได้ลักษณะเหมือน IPชนกันแต่เปลื่ยน ไม่ให้ตรงกันก็เข้าไม่ได้ คอมมีปัญหา2ตัว ตัวที่ 2 และตัวริมสุด
 
574
  รศ. สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
 อาจารย์
2012-05-14 [11:27]
ไฟฟ้า 
ช่วยเดินปลั๊กไฟสำหรับตู้แช่ -80 องศาเซลเซียล จำนวน 2 ปลั๊ก และปลั๊กไฟฟ้าอีก 2 ปลั๊ก โดยขอเป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2555
เรียบร้อย 
575
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2012-05-02 [11:35]
ไฟฟ้า 
ไฟ Solar cell หน้าห้อง110(ห้องปฎิบัติการรังสีวิทยา)ไม่ติด ช่วยเปลื่ยนใหัด้วยครับ
เรียบร้อย 
576
  นางสาว รวมสุข สุขมาก
 งานการเจ้าหน้าที่
2012-05-01 [11:12]
ปะปา 
ก๊อกน้ำในห้องน้ำของคณบดีปิดไม่สนิทน้ำรั่วไหลตลอดเวลา
 
577
  นางสาว ทัชชกร นทีธารทอง
 เจ้าหน้าที่
2012-04-30 [09:41]
ปะปา 
ท่อประปาหักที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 8 อาคารทวีฯลฯ
เรียบร้อย 
578
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2012-04-19 [16:19]
ไฟฟ้า 
อินเตอร์ไร้สาย ห้อง 4309 ชั้น 3 ห้อง รศ.ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช สัญญาณการใช้งานหลุดบ่อยมาก ขอช่างมาซ่อมด้วยค่ะ
 
579
  นางสาว ลลิตา หอมตะโก
 เจ้าหน้าที่
2012-04-19 [09:49]
โทรศัพท์ 
เสียงเงียบ โทรออกไม่ได้ โทรเข้าไม่ได้
 
580
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2012-04-17 [12:31]
โทรศัพท์ 
หัอง 111/1ยังไม่มีโทรศัพท์ช่วยเดินสายติดตั้งเปิดเบอร์ใหม่ให้ด้วยครับ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th