หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
581
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2012-04-17 [12:27]
network 
สายแลนที่เดินไว้ห้อง 111ไม่สามาถเล่นอินเตอร์เน็ตได้เลย ไม่มีส้ญญาณ
 
582
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-04-10 [14:32]
ไฟฟ้า 
โคมไฟเพดานไม่ติดครับ จำนวน 2 โคม ทดลองถอดหลอดไฟและสตาร์ทเตอร์ออกมา แล้วใส่ในโคมอื่นพบว่้าปกติดี ช่างช่วยมาดูให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ โคมไฟที่เสียอยู่ห้อง mg4612
 
583
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-04-10 [14:31]
ปะปา 
ปั๊มน้ำขึ้นดาดฟ้าตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ ทำงานผิดปกติครับ น้ำไหลลงถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าน้อยมากครับ
เรียบร้อย 
584
  นางสาว ตินรัสม์ แขวงผุด
 เจ้าหน้าที่
2012-04-05 [14:31]
โทรศัพท์ 
 
585
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2012-03-29 [10:02]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์เบอร์ 4539 เสีย ไม่มีสัญญาณ
 
586
  นาย นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2012-03-27 [11:14]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟในห้องน้ำหญิงเสีย ไม่ติด2หลอด ได้ทำการเปลื่ยน หลอดใหม่แล้วแต่ก็ยังไม่ติดอีก ช่วยคูให้ด้วยครับ
เรียบร้อย 
587
  นางสาว สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
 อาจารย์
2012-03-27 [11:04]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่สามารถโทรเข้าโทรออกได้
เรียบร้อย 
588
  นางสาว ตินรัสม์ แขวงผุด
 เจ้าหน้าที่
2012-03-23 [14:45]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 7 เบอร์ 5261 สายไม่ว่าง
 
589
  นาย นภพล ภู่พนิตพัน
 อาจารย์
2012-03-20 [14:45]
โทรศัพท์ 
ขอติดตั้งโทรศัพท์ภายใน
 
590
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-03-19 [10:36]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟแสงสว่าง (โคมไฟเพดาน) ห้องเรียน 910 ตึกทวีฯ ไม่ติดครับ ไฟไม่ติดทั้งแถว ส่วนบริเวณอื่นในห้องเดียวกันใช้ได้ปกติ ช่างช่วยมาดูให้หน่อยครับ ว่าเสียที่สวิทช์ไฟ หรือโคมไฟ ขอบคุณครับ
เรียบร้อย วันที่ 19/3/2555 
591
  ดร. นลวัฒน์ บุญญาลัย
 อาจารย์
2012-03-19 [09:36]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ห้องปฏิบัติการ 7403/3 ของ ดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย
 
592
  นาง วรัญญา สาตจีนพงษ์
 เจ้าหน้าที่
2012-03-16 [14:50]
computer 
เวลาที่เรียกดูข้อมูลที่เป็นไฟล์ PDF จะไม่สามารถเข้าไปเปิดดูข้อมูลได้เลยจะ ERROR ทุกครั้ง
 
593
  นางสาว ธนัชญา มีสวัสดิ์
 เจ้าหน้าที่
2012-03-16 [13:18]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์หมายเลข 4330 ไม่มีสัญญาณ (เช็คโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ไม่ได้เสียค่ะ)
 
594
  นางสาว ธนัชญา มีสวัสดิ์
 เจ้าหน้าที่
2012-03-15 [14:13]
ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ที่ห้อง อ.พบสิทธิ์ หมายเลย 4310 โทรศัพท์ไม่มีเสียงว่ามีการโทรเข้า เจ้าหน้าที่ของคณะฯ เคยมาดูให้แล้วเมื่อประมาณวันที่ 23 ก.พ.55 ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นที่สาย ณ ปัจจุบันโทรศัพท์ยังไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ
 
595
  รศ. เลิศลักษณ์ เงินศิริ
 อาจารย์
2012-03-06 [14:46]
ไฟฟ้า 
ขอให้ช่วยซ่อมรางติดตั้งหลอดไฟ ชั้น 6 ห้อง 4607
เรียบร้อย วันที่ 14/3/2555 
596
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2012-03-05 [14:19]
โทรศัพท์ 
ขอช่างมาซ่อมโทรศัพท์ ชั้น 2 (4026) เสียงดัง รับสายไม่ได้
เรียบร้อย 14/3/2555 
597
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2012-03-05 [14:02]
โทรศัพท์ 
ขอช่างมาช่อยซ่อมโทรศัพท์ ชั้น 2 (4026)เสียงดัง รับสายไม่ได้ค่ะ
เรียบร้อย 
598
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2012-03-05 [13:57]
โทรศัพท์ 
ขอช่างมาซ่อมโทรศัพท์ ที่ชั้น 2 (4026 ) เสียงดัง รับสายไม่ได้ ขอช่างมาซ่อมให้ด้วยค่ะ
เรียบร้อย 
599
  นาง วรัญญา สาตจีนพงษ์
 เจ้าหน้าที่
2012-03-05 [13:08]
computer 
เครื่องปริ้นเตอร์
 
600
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-03-01 [14:21]
โทรศัพท์ 
มีอาจารย์เข้ามาทำงานใหม่ 1 คน ครับ ยังไม่มีโทรศัพท์ที่ห้องทำงาน (mg4508) มีการเดินสายโทรศัพท์ไว้แล้ว แต่ยังไม่มีสัญญาน ช่วยมาดำเนินการให้ด้วยครับ เบอร์ที่ยังว่าง คือ 4234 ขอบคุณครับ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th