หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
61
  นาย สังคม ไชยวารี
 เจ้าหน้าที่
2016-06-08 [11:56]
ไฟฟ้า 
เดินสายไฟพร้อมติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า 1 จุด
 
62
  ผศ.ดร. อมรรัตน์ พรหมบุญ
 อาจารย์
2016-06-08 [11:53]
ไฟฟ้า 
โทรศัพท์เสีย ชั้น2 2019,2017,2030,2031,2032,2033 ชั้น4 2045,2048
 
63
  นาย ศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด
 เจ้าหน้าที่
2016-05-19 [09:12]
โทรศัพท์ 
โทรภายในเลข4ตัวไม่ได้ โทรเข้าคณะ025625555 ต่อ 3652 แล้วตัดเลย โทรออกไม่ได้โทรเข้าไม่ได้
 
64
  นาย ชาติชาย สุริยะกุล
 ศูนย์บริการคณะวิทยาศาสตร์
2016-05-02 [12:01]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟเสีย 1 หลอด อ่างล้างมือห้องน้ำหญิง
 
65
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2016-03-11 [14:21]
ปะปา 
รบกวนช่างมาสำรวจระบบท่อน้ำทิ้งที่ภาควิชา ชั้น 5 และ 6 ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ครับ ทางภาควิชาจุลชีววิทยาซึ่งอยู่ชั้นล่าง แจ้งว่ามีกลิ่นสารเคมีฟุ้งเมื่อหลายวันก่อน และอยากขอคำแนะนำในการจัดการระบบท่อน้ำทิ้งจากห้องทดลองครับ เพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลออกสู่ภายนอก
 
66
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2016-03-11 [10:24]
computer 
ขอคุณธีรพงศ์ มาตรวจเช็คสายแลนด์ที่สำนักงานภาควิชาฯ ห้อง 309 เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ และขอสายแลนด์ที่ห้อง 206/4 ประมาณ 9 เมตร จำนวน 1 เส้น และส่งคืนสายแลนด์เดิมที 7 เมตร 1 เส้น
 
67
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2016-03-11 [10:21]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณเสียงโทรเข้า และไม่มีสัญญาณเสียงโทรออก ใช้งานไม่ได้ ห้อง 206/4 หมายเลขโทรศัพท์ 1304 ดร.จรัสวัน
 
68
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2016-03-09 [11:18]
ไฟฟ้า 
เบกเกอร์ไฟฟ้า ชั้น 2 ไม่ติด ห้อง 4205 ขอช่างมาซ่อมด้วยค่ะ
 
69
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2016-03-09 [11:11]
ไฟฟ้า 
สวิสซ์ไฟฟ้าเสีย เนื่องากมดเข้าไปทำรัง ทำให้ไม่ติด ที่ชั้น 3ห้อง 4301 ค่ะ
 
70
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2016-03-02 [08:36]
โทรศัพท์ 
เครื่องแฟกซ์ แฟกซ์ไม่ได้ไม่มีสัญญาณ ช่วยซ่อมให้ด่วยด้วยครับ
 
71
  นางสาว วรวรรณี ปัญญา
 งานพัสดุ
2016-02-19 [08:41]
ไฟฟ้า 
เปลี่ยนหลอดไฟในห้องน้ำหญิงชั้น2 ไฟเสีย 1 หลอด
 
72
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2016-02-17 [13:47]
โทรศัพท์ 
เบอร์โทร 5248 ที่ตึกทวี ชั้น 9 ห้อง 912 (ห้องนักวิย์ ที่ช่วยเตรียมแลปพื้นฐาน) ใช้การไม่ได้นานแล้วครับ ช่วยมาดูให้นิดนึงนะครับ ขอบคุณครับ
 
73
  นาย เจษฎา โพธิรัตน์
 อาจารย์
2016-02-17 [10:24]
ไฟฟ้า 
ขอให้ช่วยถอดสายไฟจากเครื่องกรองน้ำเก่าเพื่อจะบริจาคเครื่องมือต่อไป
 
74
  นางสาว ฐิติมา เจรจาศิลป
 เจ้าหน้าที่
2016-02-16 [09:22]
ไฟฟ้า 
เนื่องด้วยห้องวิจัยกลาง 317 ตึกภาควิชาสัตววิทยา เป็นห้องสำหรับเครื่องมือที่ใช้ความร้อนสูง มีครุภัณฑ์เข้ามาเพิ่มเติม ประกอบกับตำแหน่งปลั๊กไฟบางอันชำรุด จึงเกิดปัญหากำลังไฟและเต้ารับไม่เพียงพอกับเครื่องมือภายในห้องดังกล่าว
 
75
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2016-02-09 [15:31]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ห้อง 206/4 หมายเลขโทรศัพท์ 1304 เสีย ไม่มีเสียงสัญญาณโทรเข้าและโทรออก ไม่สามารถใช้งานได้ ขอด่วนนะคะ หมายเหตุ ส่งเอกสารแจ้งซ่อมไปเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2559
 
76
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2016-02-08 [14:01]
ไฟฟ้า 
ติดตั้งเต้าเสียบปลั๊กไฟ จำนวน 2 ชุด สำหรับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำร้อนจำนวน 2 เครื่อง ที่บริเวณห้องล้างขวด(ใกล้ลิฟท์) ชั้น6 ตึกจุลชีววิมยา-พันธุศาสตร์ ปล.มี Breaker ขนาด20A 2ชุดติดตั้งไว้กับตู้ควบคุมไฟฟ้าแล้ว แต่ต้องการเดินสายไฟและติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าครับ
 
77
  นาย
 เจ้าหน้าที่
2016-01-05 [15:54]
โทรศัพท์ 
เบอร์ 029428762 เสีย
 
78
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2015-12-08 [13:55]
ไฟฟ้า 
ไฟกลางคืนทางเดินภาควิชาเสีย
 
79
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2015-12-03 [10:50]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ ห้อง 4204 คุณอุไร โทรไม่ได้ค่ะ
 
80
  นาย นันทพล เพ็ชรักษ์
 เจ้าหน้าที่
2015-11-24 [15:27]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟติดเพดานชำรุด เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th