หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
601
  นาย จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์
 อาจารย์
2012-02-28 [10:42]
computer 
ขอให้เดินสายคอมใหม่เพื่อการปรับย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องธุรการของภาควิชาฯ
 
602
  นาย เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
 อาจารย์
2012-02-28 [10:41]
ไฟฟ้า 
ห้องLab ชั้น 4 แยกปลั๊กเปิดปิดไฟ
เรียบร้อย วันที่ 1 มีนาคม 2555 
603
  นาง โชติกา หยกทองวัฒนา
 อาจารย์
2012-02-27 [13:23]
โทรศัพท์ 
 
604
  นางสาว ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
 อาจารย์
2012-02-23 [14:11]
network 
ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้เลย ไม่มีสัญญาณ
สำนักบริการคอมมีปัญหาหน้า login 
605
  นางสาว พรทิพย์ บุญมหามงคล
 ศูนย์เครื่องมือ
2012-02-22 [16:06]
computer 
เครื่องสำรองไฟฟ้า ของเครื่องมือวิทยาศาสตร์เสีย จำนวน 3 เครื่อง ขอซ่อมด่วนเนื่องจากเครื่องมือจำเป็นต้องมีเครื่องสำรองไฟฟ้า
 
606
  นางสาว ธนัชญา มีสวัสดิ์
 เจ้าหน้าที่
2012-02-22 [14:19]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ที่ห้อง อ.พบสิทธิ์ หมายเลย 4310 โทรศัพท์ไม่มีเสียงว่ามีการโทรเข้า
 
607
  นาย ชาญวุฒิ รัตนเสริมพงศ์
 เจ้าหน้าที่
2012-02-21 [13:21]
งานอาคารและสถานที่ 
หลังคาห้องชาร์ปรั่วน้ำหยุดลงมาเยอะมากๆๆ ชั้น 3 scl ตึก 10 ชั้น
 
608
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2012-02-21 [10:16]
ไฟฟ้า 
ขอช่างมาเดินสายอินเตอร์เน็ตเข้าในห้องเพื่อต่อกับคอมพิวเตอร์
 
609
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2012-02-21 [09:41]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟในห้องเรียน SMC 507 เดี๋ยวติดเดี๋ยวดับ เพราะห้องนี้มีการเรียนการสอนตลอดค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
610
  นาย ชาญวุฒิ รัตนเสริมพงศ์
 เจ้าหน้าที่
2012-02-16 [09:23]
ไฟฟ้า 
ขอช่างมาซ่อมโทรศัพท์ ชั้น 3 เบอร์ 5062 สัญญาณเบามาก
 
611
  นาย ชาญวุฒิ รัตนเสริมพงศ์
 เจ้าหน้าที่
2012-02-13 [12:50]
ไฟฟ้า 
ไฟเพดาน ห้องครัวภาควิชา ไม่ติด
 
612
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2012-02-10 [10:30]
โทรศัพท์ 
ขอช่างมาซ่อมโทรศัพท์ ชั้น 2 เบอร์ 4032 ไม่มีสัญญาณค่ะ
เรียบร้อย 
613
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2012-02-10 [10:21]
โทรศัพท์ 
ขอช่างมาซ่อมโทรศัพท์ ชั้น 2 เบอร์ 4032 ไม่มีสัญญาณค่ะ
เรียบร้อย 
614
  นาง อารียา จันทรขันตี
 เจ้าหน้าที่
2012-02-08 [10:44]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณ โทรเข้า-โทรออก ไม่ได้ค่ะ
เรียบร้อย 
615
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-02-07 [09:22]
ไฟฟ้า 
ช่วยมาเดินสายไฟเข้าชุดล็อคประตูอิเลคโทรนิคส์ ที่ห้องธุรการภาควิชา mg4522 ครับ จุดเชื่อมต่อสายไฟห่างจากตัวล๊อคไม่เกิน 2 เมตรครับ
เรียบร้อย 
616
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-02-07 [09:17]
งานอาคารและสถานที่ 
ช่วยมาเปลี่ยนลูกบิด จำนวน 2 ชุด (ซื้อของใหม่มาแล้ว) ที่ประตูห้องประชุม mg4521 ครับ คงต้องหาเศษไม้มาเสริมนิดหน่อย เพราะลูกบิดเดิมยึดกับบานประตูไม่แน่นครับ
 
617
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-02-07 [09:13]
ปะปา 
ลมรั่วเข้าระบบดูดน้ำ ของปั๊มน้ำที่ชั้นล่างตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ ทำให้สูบน้ำขึ้นดาดฟ้าไม่ได้เมื่อคืนวันเสาร์ แต่ตอนวันอาทิตย์คุณสมนึก กับคุณแอ๊ดมาซ่อมให้แล้วครับ ขอบคุณครับ
เรียบร้อย 
618
  รศ. ศุภลักษณ์ โรมรันตนพันธ์
 อาจารย์
2012-02-06 [16:35]
ปะปา 
ห้องน้ำชั้น 3 อาคารสุขประชา วาจานนท์ น้ำรั่วไหลตลอดเวลาเลยค่ะ
 
619
  นาย ชาญวุฒิ รัตนเสริมพงศ์
 เจ้าหน้าที่
2012-02-02 [09:57]
ไฟฟ้า 
ประตู แม่เหล็กข้างภาควิชา ไฟไม่ติด
เรียบร้อย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555  
620
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2012-02-02 [09:28]
งานช่างศิลป์ 
ทำป้ายเรื่องโครงการบรรยายพิเศษ 45 ปีคณะวิทยาศาสตร์ ติดหน้าเวที ในวันที่ 20 ก.พ 2555 ณ ห้อง 202 อาคาร ทวี ญาณสุคนธ์
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th