หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
641
  นางสาว รุ่งนภา เพ่งพิศ
 เจ้าหน้าที่
2012-01-10 [14:11]
ไฟฟ้า 
เดินระบบสายไฟในห้อง 421/1
เรียบร้อย วันที่ 13 มกราคม 2555 
642
  นางสาว เลิศลักษณ์ เงินศิริ
 อาจารย์
2012-01-06 [11:28]
ไฟฟ้า 
โทรศัพ์เสียไม่สามารถโทรออกได้ ปลั๊กไฟเสียไฟไม่ติด
เรียบร้อย วันที่ 11 มกราคม 2555 
643
  นาย สุพร เมธาภัทรกร
 อาจารย์
2011-12-29 [10:41]
โทรศัพท์ 
เรียบร้อยเนื่องจากโทรศัพท์ที่ห้องเสีย วันที่ 30 ธันวาคม 2554 
644
  นาย จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์
 อาจารย์
2011-12-29 [10:31]
ไฟฟ้า 
สายโทรศัพท์ใช้การไม่ได้
ต่อพ่วงสายเรียบร้อย วันที่ 4 มกราคม 2555 
645
  นาย วิญ.ญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2011-12-28 [10:23]
ไฟฟ้า 
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าริมทางเดิน ด้านในหน้าห้องเรียนห้อง1201 ด่วนครับ กลางคืนมืดมาก
เรียบร้อย วันที่ 29 ธันวาคม 2554 
646
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2011-12-27 [12:43]
ไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟในห้อง mg4614 ไม่มีกระแสไฟฟ้าครับ (แต่ไฟเพดาน และแอร์ใช้ได้ปกติ) คาดว่าสายไฟขาด หรือ breaker ตกที่ไหนสักแห่ง พยายามไล่ดูตามสายไฟแล้ว แต่้หาจุดเสียไม่เจอ รบกวนช่างไฟช่วยมาซ่อมแซมให้ด้วยครับ
เรียบร้อย วันที่ 4 มกราคม 2555 
647
  นาย จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์
 อาจารย์
2011-12-26 [17:35]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณ
เรียบร้อย วันที่ 4 มกราคม 2555 
648
  นางสาว รวมสุข สุขมาก
 งานการเจ้าหน้าที่
2011-12-26 [09:43]
ปะปา 
แกนชักโครกห้องน้ำในห้องคณบดีหักชำรุดใช้การไม่ได้ค่ะ
 
649
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2011-12-23 [10:53]
ไฟฟ้า 
ขอให้ช่างมาทำปลั๊กไฟ ที่ห้อง 4116 ชั้น 1 ด้วยค่ะ
 
650
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2011-12-23 [10:40]
ไฟฟ้า 
ช่วยมาทำปลั๊กไฟ เพื่อใช้งานกับเครื่องชั่ง ห้อง 4116 ชั้น 1 ด้วยค่ะ
 
651
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2011-12-22 [07:44]
ไฟฟ้า 
ไฟทางเดิน(Nightlite) หน้าป้ายภาควิชาสถิติไม่ติด
 
652
  นางสาว รุ่งนภา เพ่งพิศ
 เจ้าหน้าที่
2011-12-21 [13:26]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณเสียงหมายเลขโทรศัพท์ 1419
เรียบร้อย วันที่ 23 ธันวาคม 54 
653
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2011-12-21 [11:16]
โทรศัพท์ 
ช่วยมาย้ายเบอร์โทรศัพท์ (4242) ของ ดร.ภัสสร ไปยังตำแหน่งของ ผศ.ดร.วิภา ด้วยครับ (ห้อง mg4508) ขอบคุณครับ
 
654
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2011-12-20 [08:56]
โทรศัพท์ 
ช่วยมาย้ายเบอร์โทรศัพท์ (4206) ของ ผศ.ดร.วิภา จากห้อง mg4508 ไปยัง mg4506 ครับ
 
655
  นางสาว ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
 อาจารย์
2011-12-19 [22:30]
ไฟฟ้า 
ขอให้ช่วยตรวจระบบไฟฟ้าที่ระบบบำบัด
เรียบร้อย 
656
  นาย เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2011-12-19 [16:08]
ปะปา 
ลูกลอยระบบน้ำใช้หลังอาคารมีปัญหาเนื่องจากน้ำท่วม ตอนนี้ไม่สามารถเปิดน้ำใช้ได้ตามปกติ ต้องเปิดให้น้ำขึ้นเต็มถังแล้วปิด และเมื่อน้ำหมดต้องเปิดใหม่ ถ้าไม่ปิด น้ำจะล้นและเข้ามาท่วมภายในอาคาร ขอให้คณะเร
เรียบร้อย วันที่ 21 ธันวาคม 54 
657
  นาง วัลลีย์ บางบ่อ
 ศูนย์สารสนเทศและบริการ
2011-12-14 [13:52]
ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าห้องครัวชั้น 1 ดับทั้งห้อง
เรียบร้อย วันที่ 15 ธันวาคม 2554 
658
  นางสาว ทองจินดา พิชิตชัย
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
2011-12-14 [13:51]
ไฟฟ้า 
- เปลี่ยนหลอดไฟยาว 14 หลอด - เปลี่ยนเบรคเกอร์ - เปลี่ยนหลอดไฟหน้าทางเดินเข้าห้องน้ำหญิง
เรียบร้อย วันที่ 16 ธันวาคม 54 
659
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2011-12-14 [10:38]
โทรศัพท์ 
เครื่องโทรศัพท์ fax ไม่มีสัญญาน ส่ง fax ไม่ได้ ขอช่างมาซ่อมด้วยค่ะ
 
660
  นางสาว เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2011-12-14 [09:43]
network 
เดินสาย Lan เพิ่ม ห้องหัวหนาภาค เคยแจ้งมาครั้งหนึ่งแล้ว นานมาก แต่ยังไม่ได้มาทำ ขอความกรุณาด้วยค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th