หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
661
  นางสาว เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2011-12-14 [09:41]
ไฟฟ้า 
ปุ๋มเปิดประตู Keycard ห้องนิสิต ป.โท (112) เสีย เคยเป็น ๆ หาย ๆ ตอนนี้ไม่สามารถเปิดจากด้านในได้ รบกวนช่วยดำเนินการด่วนค่ะ เพราะทางเข้าอยู่นอกอาคาร
เรียบร้อย วันที่ 22 ธันวาคม 54 
662
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2011-12-09 [08:37]
ปะปา 
ท่อน้ำทิ้งขนาด 2 นิ้ว รั่ว บริเวณห้องแลป MG 4509 ช่วยมาซ่อมให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
 
663
  นางสาว สาวิต ตระกูลน่าเลื่อมใส
 อาจารย์
2011-12-08 [16:18]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อยกหูโทรศัพท์มีเสียงสัญญาณดังซ่าๆ
เรียบร้อย วันที่ 15 ธันวาคม 2554 
664
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2011-12-08 [16:12]
โทรศัพท์ 
ขอช่างให้มาซ่อมโทรศัพท์ และ internet ที่ห้อง รศ. ดร. กัญจนา ธีระกุล ชั้น 1 ด้วยค่ะ
 
665
  นาย สาธิต ประเสริฐมานะกิจ
 ศูนย์เครื่องมือ
2011-12-07 [11:50]
งานอาคารและสถานที่ 
เดินสายไฟ 5000วัตต์ สำหรับห้องเครื่องมือ SEM ชั้น1 อาคาร 25ปี
เรียบร้อย วันที่ 19 พฤศจิกายน 54 
666
  นางสาว ทองจินดา พิชิตชัย
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
2011-12-07 [09:56]
ไฟฟ้า 
เปลี่ยนหลอดไฟกลม จำนวน 1 หลอด บริเวณทางเดินเข้าห้องน้ำหญิง
เรียบร้อย วันที่ 16 ธันวาคม 54 
667
  นางสาว ทองจินดา พิชิตชัย
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
2011-12-07 [09:01]
ไฟฟ้า 
1. หลอดไฟในห้องไม่ติดทุกดวง 2. แอร์ในห้องเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน
เรียบร้อย 
668
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2011-12-06 [10:00]
ปะปา 
ห้องน้ำหญิงชั้น 4(สถิติ) มีน้ำรั่วซึมไหลลงไปห้องน้ำหญิงชั้น 3(คณิตฯ)
 
669
  นาย ชาญวุฒิ รัตนเสริมพงศ์
 เจ้าหน้าที่
2011-10-17 [11:55]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟเสีย ตรงทางเดิน หน้าห้อง 310
เรียบร้อย วันที่ 21 ธันวาคม 54 
670
  นาง มานะ จันทรท่าจีน
 เจ้าหน้าที่
2011-10-14 [14:15]
โทรศัพท์ 
ต้องการติดตั้งโทรศัพท์ด้านหน้าห้องสำนักงานภาควิชาฯ 1 เครื่อง
 
671
  นาง ฐานุตรา รัฐธีร์
 อาจารย์
2011-10-10 [10:55]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์หมายเลข 2019 ไม่สามารถใช้ได้
 
672
  นางสาว รัชนู บุษบาบาล
 เจ้าหน้าที่
2011-10-07 [16:37]
โทรศัพท์ 
โทรเข้าได้ แต่โทรออกไม่ได้เบอร์ 4339
 
673
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2011-10-06 [14:17]
ปะปา 
ลูกลอยชักโครกเสีย 1 ชุด ในห้องน้ำนิสิตหญิง ชั้น 6 ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ ช่วยมาเปลี่ยนให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
 
674
  นาย พีระ แสงกระจ่าง
 เจ้าหน้าที่
2011-10-05 [13:45]
โทรศัพท์ 
ขอย้ายเบอร์โทรศัพท์จากห้อง 7201 ไปที่ห้อง 7410 คับ
 
675
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2011-10-04 [09:11]
โทรศัพท์ 
ติดตั้งโทรศัพท์ 2 เครื่อง
 
676
  อาจารย์ อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต
 อาจารย์
2011-09-27 [16:01]
ไฟฟ้า 
ติดหลอดไฟ 3 หลอด พร้อมสวิตท์ 3 จุด พร้อมเดินสายไฟพร้อมปล๊ก 1 จุด
 
677
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2011-09-23 [11:56]
โทรศัพท์ 
เบอร์ภายใน 4502 ใช้งานไม่ได้
เรียบร้อย 29 กันยายน 54 
678
  นาง ชัยวัฒน์ กิตติกูล
 อาจารย์
2011-09-22 [16:05]
ไฟฟ้า 
เดินปลั๊ก ห้อง 4401
 
679
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2011-09-22 [16:01]
ไฟฟ้า 
เดินปลั๊ก 2 จุด ห้อง 4401
 
680
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2011-09-22 [15:47]
ไฟฟ้า 
ขอช่างไฟมาทำปลั๊กไฟตู้เย็น 2 ปลั๊ก ห้อง ดร. ปิ่นสุรางค์ ชั้น 4 (4401 ) ให้ด้วยค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th