หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
681
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2011-09-22 [12:05]
โทรศัพท์ 
เบอร์ภายใน 4517 ใช้งานไม่ได้
เรียบร้อย 22 กันยายน 54 
682
  นาง จุติมาภร สุวรรณภูมิ
 เจ้าหน้าที่
2011-09-19 [10:38]
โทรศัพท์ 
โทรศัทพ์ภายในภาควิชาคณิตศาสตร์ ทั้งภาคโทรไม่ติด โทรออกไม่ได้ ติดต่อในภาควิชาก็ไม่ได้
เรียบร้อย 20 กันยายน 54 
683
  นางสาว อำไพวรรณ ทวีธัญลักษณ์
 งานการเงินและบัญชี
2011-09-16 [16:14]
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศ ในหน่วยงานการเงินฯ เย็นมากเกินไป
เรียบร้อย 19 กันยายน 54 
684
  นาย เจริญ ทิวโคกสูง
 เจ้าหน้าที่
2011-09-16 [11:56]
computer 
เปิด เครื่องไม่รันโปรแกรม คอมสำหรับสอนปฏิบัติการฯ ห้องscl 910( ยกคอมฯมาให้ช่างแล้วที่ชั้น5 ห้อง 501 คอม ฯ สำหรับสอนปฏิบัติการ ไม่สามารถใช้Net ได้ ( สายLan ไม่มีสัญญาณ)ห้อง scl 908
เรียบร้อย 19 กันยายน 54 
685
  นาย กฤษณะ อ่วมทอง
 ศูนย์สารสนเทศและบริการ
2011-09-15 [11:15]
งานอาคารและสถานที่ 
เปลี่ยน กุญแจล็อคตู้กระจกบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสุขประชา จำนวน 3 บอร์ด
 
686
  นาง วิภาพร
 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
2011-09-12 [11:32]
ไฟฟ้า 
เปลี่ยนหลอดไฟ ตึก ทวี ชั้น 7 และชั้น 4
เรียบร้อย 12 กันยายน 54 
687
  นาย ภูมิ พิมพ์ประพันธ์
 อาจารย์
2011-09-09 [12:15]
network 
สัญญาณ wireless ชั้น 2 สัญญาณอ่อน
 
688
  นางสาว วราพรรณ คล้ายสีแก้ว
 เจ้าหน้าที่
2011-09-08 [14:32]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ เบอรภายใน 4227 ของ รศ.พรรณนภา ศักดิ์สูง ไม่มีสัญญาณ
เรียบร้อย 8 กันยายน 54 
689
  นางสาว เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2011-09-07 [11:28]
ไฟฟ้า 
ไฟหลังอาคารสัตววิทยาดับ รบกวนเร่งมาตรวจสอบและแก้ไข เพราะเป็นบริเวณที่ติดกับการก่อสร้าง เป็นจุดเสี่ยง อาจเกิดอันตรายต่อนิสิตได้
เรียบร้อย 8 กันยายน 54 
690
  นางสาว ลลิตา หอมตะโก
 เจ้าหน้าที่
2011-09-07 [11:19]
โทรศัพท์ 
โทรเข้าไม่ได้แต่โทรออกได้เหมือนกับสายไม่ว่าง
เรียบร้อย 8 กันยายน 54 
691
  นาย พีระ แสงกระจ่าง
 เจ้าหน้าที่
2011-09-07 [10:54]
ไฟฟ้า 
ขอเพิ่มเต้ารับไฟฟ้าที่ชั้น 4 ตรงทางเดินซ้ายมือจำนวน 2 ชุด ขอบพระคุณคับ
 
692
  นางสาว ลลิตา หอมตะโก
 เจ้าหน้าที่
2011-09-07 [10:36]
โทรศัพท์ 
โทรออกได้แต่โทรเข้าไม่ได้เบอร์ 4331
เรียบร้อย 8 กันยายน 54 
693
  นางสาว รุ่งนภา เพ่งพิศ
 เจ้าหน้าที่
2011-09-06 [15:30]
โทรศัพท์ 
หมายเลข 1416 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
เรียบร้อย 12 กันยายน 54 
694
  นาง ศรัณย์ธร ยิ้มศรี
 เจ้าหน้าที่
2011-09-05 [19:20]
โทรศัพท์ 
ไม่มีเสียงเรียกเข้า
เรียบร้อย เนื่องจากระบบมีปัญหา 6 กันยายน 54 
695
  นางสาว วราพรรณ คล้ายสีแก้ว
 เจ้าหน้าที่
2011-09-05 [16:06]
ปะปา 
ห้องน้ำอาจารย์หญิง ชั้น 5 ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ สายฉีดน้ำชำรุด
 
696
  นางสาว วราพรรณ คล้ายสีแก้ว
 เจ้าหน้าที่
2011-09-05 [15:59]
โทรศัพท์ 
โทรสารไม่มีเสียงสัญญาณ ไม่สามารถรับ-ส่งโทรสารได้
เรียบร้อย 7 กันยายน 2554 
697
  นางสาว วราพรรณ คล้ายสีแก้ว
 เจ้าหน้าที่
2011-09-05 [15:57]
โทรศัพท์ 
โทรสาร ไม่มีเสียงสัญญาญ ไม่สามารถส่ง-รับโทรสารได้
เรียบร้อย 7 กันยายน 2554 
698
  อาจารย์ เรณู เพ็ญธนานันต์
 อาจารย์
2011-09-02 [13:40]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์หมายเลข 5105 ห้อง411 ตึกSCL ไม่มีสัญญาน ช่วยซ่อมหน่อยค่ะ
เรียบร้อย 2 กันยายน 2554 
699
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2011-09-02 [09:06]
ปะปา 
ท่อน้ำดีรั่ว ที่อ่างน้ำห้องแลป 4607 ชั้น 6 ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์
เรียบร้อย 16 กันยายน 54 
700
  นางสาว เพ็ญพิชชา พินสูงเนิน
 งานการเงินและบัญชี
2011-09-01 [11:39]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์เสียงซ่าส์
เรียบร้อย 1 กันยายน 2554 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th