หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
701
  นาย ชาญวุฒิ รัตนเสริมพงศ์
 เจ้าหน้าที่
2011-08-30 [11:11]
โทรศัพท์ 
อาการ เสียงรบกวน โทร ออกไปไหนไม่ได้ และก็ เวลาคุย เสียงเบามากๆ จนแทบไม่ได้ยินครับ ชั้น 3 scl เบอร์ 5062 5066 5069 ชั้น 1 smc เบอร์ 4343
เรียบร้อย 2 กันยายน 2554 
702
  นางสาว รุ่งนภา เพ่งพิศ
 เจ้าหน้าที่
2011-08-29 [10:11]
โทรศัพท์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 1416 ไม่มีสัญญาณ
เรียบร้อย 29 สิงหาคม 2554 
703
  นาย สุเทพ ปล้องมาก
 เจ้าหน้าที่
2011-08-23 [13:53]
computer 
ต่อสัณญานอินเตอร์เน็ทไม่ได้
หนูกัดไม่ค่อยได้อยู่ที่ห้อง 
704
  นาง ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
 อาจารย์
2011-08-16 [16:51]
network 
ไม่มีสัญญาณ ที่ห้องปฏิบัติการชั้น 10
เรียบร้อย สัญญาณส่งจาก Hub ถึง ห้องปฏิบัติการ 100 % 18 สิงหาคม 2554 
705
  นาย สมชัย พรบันลือลาภ
 อาจารย์
2011-08-16 [16:27]
โทรศัพท์ 
ไม่สามารถโทรเข้า - ออกได้ ห้อง 7215 เบอร์ 2027
เรียบร้อย 25 สิงหาคม 54 
706
  นาย ธเนส สุขสมพงษ์
 เจ้าหน้าที่
2011-08-15 [12:06]
ไฟฟ้า 
Internet และระบบ Lan ใช้ไม่ได้หรือใช้ได้เป็นระยะไม่มีความเสถียรโดยปัญหาที่พบคือเป็นทั้งหมดภาควิชา
 
707
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2011-08-13 [02:11]
ปะปา 
ท่อประปารั่ว (ผุเป็นสนิม) ที่หน้าตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ ตรงที่จอดจักรยาน ตำแหน่งที่ท่อรั่วอยู่ใต้ตะแกรงเหล็กปิดทางระบายน้ำครับ
กำลังดำเนินการแจ้งหน่วยงานมหาวิทยาลัยผู้ซ่อม 
708
  อาจารย์ สุนันทา รัตนาโภ
 อาจารย์
2011-08-11 [15:27]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณ
เรียบร้อย 16 สิงหาคม 2554 
709
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2011-08-11 [09:36]
network 
ขั่วต่อสายแลนเสีย
เรียบร้อย 11 สิงหาคม 2554 
710
  อาจารย์ ประชุมพร คงเสรี
 อาจารย์
2011-08-10 [16:05]
ไฟฟ้า 
อาการ คราวที่แล้วยังซ่อมเรียบร้อยค่ะ มาดูหน่อยนะคะ นานแล้ว
เรียบร้อย 11 สิงหาคม 2554 
711
  นาย กฤษณะ อ่วมทอง
 ศูนย์สารสนเทศและบริการ
2011-08-09 [14:40]
งานอาคารและสถานที่ 
1. ซ่อมล้อแป้นบาสเกตบอล, 2. ซ่อมเชือกคล้องห่วงแป้นบาสเกตบอล
เรียบร้อย 10 สิงหาคม 2554 
712
  รศ.ดร. สุนันทา รัตนาโภ
 อาจารย์
2011-08-08 [15:42]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัย หมายเลข 1114 เสีย ไม่มีสัญญาณ
เรียบร้อย 10 สิงหาคม 2554 
713
  นางสาว รวมสุข สุขมาก
 งานการเจ้าหน้าที่
2011-08-08 [15:40]
งานอาคารและสถานที่ 
ประตูห้อง 303 เปิดปิดไม่ได้
เรียบร้อย 10 สิงหาคม 2554 
714
  รศ. เสาวนีย์ สุพุทธิธาดา
 อาจารย์
2011-08-08 [11:38]
โทรศัพท์ 
ไม่มีเสียงสัญญาณโทรศัพท์ ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
เรียบร้อย วันที่ 8 สิงหาคม 2554 
715
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2011-08-05 [15:03]
โทรศัพท์ 
ต่อสายโทรศัพท์เข้าห้องพักบุคลากร (เดินสายไว้แล้วครับ เหลือแค่เสียบปลายสายเข้ากับตู้โทรศัพท์) ใช้เบอร์ 4234 ที่ยังว่างครับ ที่ห้อง mg4506 ตึกจุงชีววิทยา-พันธุศาสตร์
เรียบร้อย 9 สิงหาคม 2554 
716
  นางสาว รุ่งนภา เพ่งพิศ
 เจ้าหน้าที่
2011-08-02 [10:27]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์หมายเลข 1409 ชำรุดไม่มีสัญญาณ
เรียบร้อย 2 สิงหาคม 2554 
717
  ดร. วรรณวิมล ปาสาณพันธ์
 อาจารย์
2011-08-01 [10:17]
network 
ต้องการเดินสาย land บนฝาผนังเพื่อให้สาย land เข้าสู่คอมพิวเตอร์ในตำแหน่งที่เหมาะสม หมายเหตุ มีการเชื่อมต่อ land เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่จัดการกับสายให้เรียบร้อย
เรียบร้อย 5 สิงหาคม 54 
718
  นางสาว ทองจินดา พิชิตชัย
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
2011-07-29 [16:16]
อื่นๆ 
ตรวจสอบ+ซ่อม การส่งสัญญาณระบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ ณ ชั้น 1 ตึกจุลชีววิทยา และ โรงอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ส่งสัญญาณไปแล้วไม่แสดงผล
 
719
  รศ.ดร. สุนันทา รัคนาโภ
 อาจารย์
2011-07-26 [14:36]
computer 
Notebook รองคณบดีฝ่ายวิจัยเสีย แป้นคีย์บอร์ดค้าง ไม่สามารถพิมพ์ได้
เปลี่ยนแป้นคีย์บอร์ด 3ส.ค54 
720
  นางสาว รวมสุข สุขมาก
 งานการเจ้าหน้าที่
2011-07-25 [10:02]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์หมายเลข 1000 เสีย ไม่มีสัญญาณ
เรียบร้อย 1 สิงหาคม 2554 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th