หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
721
  อาจารย์ เรณู เพ็ญธนานันต์
 อาจารย์
2011-07-23 [15:48]
ปะปา 
ชักโครกห้องน้ำอาจารย์หญิง ชั้น4 ตึก SCL เสีย ช่วยมาซ่อมหน่อยค่ะ
เรียบร้อย 24 กรกฎาคม 2554 
722
  นาย ธีรพงส์ ม่วงเพ็ง
 ศูนย์บริการคณะวิทยาศาสตร์
2011-07-22 [14:31]
ไฟฟ้า 
ไฟนีออนแถบติดหน้าต่างเสียทั้งแถบครับช่วยดูให้ด้วย
เบิกหลอดที่พัสดุมาให้ด้วย 
723
  นาย อัครพงษ์
 อาจารย์
2011-07-21 [15:17]
ไฟฟ้า 
การติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่ม จำนวน 8 จุด
 
724
  นาย สาธิต ประเสริฐมานะกิจ
 ศูนย์เครื่องมือ
2011-07-20 [14:25]
ไฟฟ้า 
ห้อง 1014 ไม่มีไฟฟ้าใช้
เรียบร้อย 2 สิงหาคม 2554 
725
  นางสาว ร่งนภา เพ่งพิศ
 เจ้าหน้าที่
2011-07-20 [12:48]
โทรศัพท์ 
ต่อสายโทรศัพท์ห้อง 421 และ 422
เรียบร้อย 10 สิงหาคม 2554 
726
  นางสาว ร่งนภา เพ่งพิศ
 เจ้าหน้าที่
2011-07-20 [12:47]
network 
ต่อสายแลนห้อง 421 และ422
เสร็จแล้วครับ 
727
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2011-07-20 [10:55]
ไฟฟ้า 
ขอช่างมาซ่อมปลั๊กไฟห้องเรียน 4407 ชั้น 4 ด้วยค่ะ
เรียบร้อย 
728
  นางสาว อนิสา ทรัพย์นิวัตต์
 เจ้าหน้าที่
2011-07-19 [13:50]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ที่ห้อง421
เรียบร้อย 
729
  นาย รัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์
 งานสารบรรณ
2011-07-14 [13:45]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณ ใช้งานไม่ได้
เรียบร้อย 
730
  นาย สาธิต ประเสริฐมานะกิจ
 ศูนย์เครื่องมือ
2011-07-13 [11:41]
computer 
Hard disk มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้
ลงโปรแกรมใหม่ 27ก.ค.54 
731
  นาย สาธิต ประเสริฐมานะกิจ
 ศูนย์เครื่องมือ
2011-07-13 [11:40]
งานอาคารและสถานที่ 
เจาะผนังห้องเพื่อต่อท่อออกไปด้านนอก
 
732
  นาง ภิรญา ศรีนาค
 อาจารย์
2011-07-08 [11:19]
โทรศัพท์ 
มีเสียงสัญญาณดังขณะที่วางหูไปแล้ว
เรียบร้อย 
733
  นาย ชาญวุฒิ รัตนเสริมพงศ์
 เจ้าหน้าที่
2011-07-07 [10:36]
ไฟฟ้า 
เต้าเสียบไฟเสีย
รอทำการเปลี่ยนสวิทซ์ 
734
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2011-07-01 [16:27]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟทางเดิน ภาควิชารังสีประยุกต์ ฯเสีย
เรียบร้อย 
735
  นาง สมคิด ลือกริส
 เจ้าหน้าที่
2011-06-29 [11:29]
ปะปา 
ท่อห้องอาหารภาควิชาชีวเคมี ตัน น้ำไม่ไหล
 
736
  นาย ชาญวุฒิ รัตนเสริมพงศ์
 เจ้าหน้าที่
2011-06-28 [16:05]
ไฟฟ้า 
เช็ค ups
 
737
  นาย จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์
 อาจารย์
2011-06-28 [16:05]
ไฟฟ้า 
ไฟตามกลางคืนไม่ติด 3 ดวง
เรียบร้อย 
738
  นางสาว ภิตินันท์ รอดเกิด
 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
2011-06-28 [09:50]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้าไม่ติด
เรียบร้อย 
739
  นางสาว ร่งนภา เพ่งพิศ
 เจ้าหน้าที่
2011-06-27 [15:44]
โทรศัพท์ 
ติดตั้งโทรศัพท์ห้องพักอาจารย์จำนวน 6 หมายเลข ห้อง 421 และ ห้อง 422
รบกวนช่วยระบุเบอร์...และระบุห้อง....จะใช้เบอร์อะไรให้ด้วยค่ะ 
740
  อาจารย์ กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ
 อาจารย์
2011-06-27 [15:42]
ไฟฟ้า 
เครื่อง autoclave ใช้งานไม่ได้
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th