หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
741
  นางสาว ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ
 เจ้าหน้าที่
2011-06-24 [14:16]
โทรศัพท์ 
สายไม่มีสํญญานเข้าเครื่องโทรสัพท์
 
742
  ดร. ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์
 อาจารย์
2011-06-23 [17:48]
network 
อยากให้เดินสาย Lan ไปที่โต๊ะทำงานครับเพราะ ตอนนี้ลากสายธรรมดา ทำให้สายlan ระเกะระกะ เดินเข้าออกลำบากเพราะขวางประตูอยู่ครับ
 
743
  อาจารย์ เรณู เพ็ญธนานันต์
 อาจารย์
2011-06-23 [16:47]
computer 
ช่วยติดตั้ง antivirus ตัวใหม่ค่ะ วันศุกร์ 24 มิย.ได้ไหมคะช่วยโทรบอกด้วย, มือถือ 0813832179 ขอบคุณค่ะ อ.เรณู ห้องSCL 411
 
744
  นาย สมศักดิ์ อภิสิทธิ์วาณิช
 อาจารย์
2011-06-23 [16:35]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์เสีย
เรียบร้อย 
745
  นาย สาธิต ประเสริฐมงคลกิจ
 ศูนย์เครื่องมือ
2011-06-23 [16:10]
ไฟฟ้า 
ย้ายเต้าเสียบสายไฟ
เรียบร้อย 
746
  ดร. สมพิศ สามิภักดิ์
 อาจารย์
2011-06-21 [16:13]
ไฟฟ้า 
ต่อชุดหลอดไฟใส่ชั้น จำนวน 3 ชุด และซ่อมสวิทช์ไฟ / แอร์มีน้ำออกมา
เรียบร้อย 
747
  นาง จันทิมา ศรีนาค
 เจ้าหน้าที่
2011-06-21 [15:31]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ไม่ม่สัญญาณค่ะ
เรียบร้อย 
748
  นาย กฤษณชัย บุสสา
 เจ้าหน้าที่
2011-06-21 [12:32]
ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าแสงสว่างโซลาเซลล์ทำงานไม่ปกติกรุณาส่งช่างมาตรวจสอบด้วยครับ
 
749
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2011-06-21 [12:04]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์เบอร์ 4527 ห้องประชุมสมศรี ชั้น 5 และเบอร์ 4529 ห้อง SMC 505 เสียใช้งานไม่ได้
เรียบร้อย  
750
  รศ. ดร.สุนันทา รัตนาโภ
 งานการเจ้าหน้าที่
2011-06-21 [10:59]
computer 
เครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่อง printer ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ ขึ้นคำว่า "no printer"
เสร็จแล้วครับ 
751
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2011-06-21 [09:47]
ไฟฟ้า 
เครื่องปั้มน้ำห้องน้ำหญิงชั้น 5 ตึก smc มีเสียงดัง
 
752
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2011-06-20 [15:05]
ไฟฟ้า 
ตู้ทำน้ำร้อน-เย็นเสียใช้การไม่ได้
 
753
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2011-06-19 [16:50]
อื่นๆ 
รบกวนช่างไม้ ช่วยมาซ่อมโต๊ะห้องแลปจำนวน 1 โต๊ะให้ด้วยครับ โต๊ะเดิมมีความยาวมาก และแบ่งเป็นส่วนๆ อยู่ภายใน ปัจจุบันต้องการแยกบางส่วนออก เพื่อให้ความยาวโต๊ะลดลงและสามารถนำเข้าไปในห้องแลปที่ปรับปรุงใหม่ โต๊ะอยู่ที่ชั้น 5 ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ รายละเอียดสามารถถามได้ที่ อ.จตุพร ครับ
 
754
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2011-06-19 [16:35]
ปะปา 
เปลี่ยนฝักบัวชำระ 1 ชุด ที่ห้องน้ำนิสิตหญิง ชั้น 6 เปลี่ยนลูกลอยชักโครก 1 ชุด และซ่อมชักโครก (ที่เกือบจะ) ตัน ที่ห้องน้ำนิสิตหญิง ชั้น 5 ให้ด้วยครับ ที่ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์
ไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจากท่อตันมาก 
755
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2011-06-19 [16:30]
ปะปา 
น้ำรั่วที่โถปัสสาวะชาย จำนวน 7 ชุด (ส่วนใหญ่รั่วเฉพาะบริเวณท่อน้ำดี) และอีก 1 ชุดกำลังจะหลุดจากที่ยึดผนังห้องน้ำ และชักโครก 1 ชุด มีรั่วที่ท่อน้ำดี ช่วยมาซ่อมแซมให้ด้วยครับ เป็นของห้องน้ำนิสิตชาย ชั้น 5 และ 6 ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์
 
756
  นาย สุพร เมธาภัทรกร
 อาจารย์
2011-06-15 [16:10]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณ
เรียบร้อย 
757
  นาย เจริญ ทิวโคกสูง
 เจ้าหน้าที่
2011-06-13 [16:09]
computer 
ซ่อมคอมฯ สำหรับงานสอนห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบสายLAN คอมพิวเตอร์ ห้องscl 908 และ910
เรียบร้อย 
758
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2011-06-13 [15:36]
ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ ห้อง รศ. พูนพิไล 4018 เสีย โทรไม่ได้ ช่วยมาซ่อมด้วยค่ะ ( ชั้น 3)
เรียบร้อย 
759
  นาง จันทิมา ศรีนาค
 อาจารย์
2011-06-10 [10:44]
โทรศัพท์ 
ยกหูแล้วไม่มีสัญญาณ
เรียบร้อย 
760
  นางสาว ลลิตา หอมตะโก
 เจ้าหน้าที่
2011-06-08 [15:24]
โทรศัพท์ 
ยกหูแล้วไม่มีสัญญาณ ห้อง 107 เบอร์ 4311 ค่ะ
เรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th