หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
761
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2011-06-07 [14:24]
โทรศัพท์ 
เครื่อง fax ใช้การไม่ได้ โทรออกภายนอกไม่ได้ เบอร์ 4000 โทรไม่ได้ 4028 สายนอกโทรไม่ติด ช่วยดูด่วนค่ะ
เรียบร้อย 
762
  นาย วิญญู อันอาน
 ศูนย์ฉายรังสี
2011-06-07 [11:42]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณ
รอหน่วยงานของมหาวิทยาลัยผู้ซ่อม 
763
  นาย กฤษณะ อ่วมทอง
 ศูนย์สารสนเทศและบริการ
2011-06-07 [10:42]
โทรศัพท์ 
ไม่สามารถโทร เบอร์ภายในมหาวิทยาลัย และเบอร์ 02-............... ได้
 
764
  นางสาว พินิจ ศิริพยัคฆ์
 เจ้าหน้าที่
2011-06-03 [13:11]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญา
เรียบร้อย 
765
  นางสาว วิภาพร
 งานการเจ้าหน้าที่
2011-06-03 [10:07]
ไฟฟ้า 
งานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ในห้องน้ำหญิง-ห้องน้ำชาย และไฟหน้าลิฟมีรายการดังนี้ ชั้น 2-9 ใช้หลอดไฟทั้งหมด หลอดกลม 13 หลอด และ หลอด 36 w 7 หลอด
เรียบร้อย 
766
  นางสาว ทองจินดา พิชิตชัย
 ศูนย์บริการคณะวิทยาศาสตร์
2011-06-02 [09:42]
อื่นๆ 
เปลี่ยนหลอดภาพเนื่องจากมีอาการเบลอของตัวอักษร (เปลี่ยนภายในวันที่ 6 มิ.ย. 54 ก่อน 13.00น.)
 
767
  นาง ประจบ สาดประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2011-06-01 [12:00]
ไฟฟ้า 
ฐานหลอดไฟเสีย(เปลียนหลอดแล้วไม่ติด)ห้อง 4116 ห้องแล๊ปอ.นันทนา สีสุข
 
768
  นาย พีระ แสงกระจ่าง
 เจ้าหน้าที่
2011-05-30 [13:10]
อื่นๆ 
ต้นไม้ใหญ่หน้าทางเข้าตึกชีวเคมีล้มไปพิงต้นไม้เล็ก เกรงว่าหากต้มไม้เล็กหัก ต้นไม้ใหญ่จะล้มลงมาโดนคนที่สัญจรไปมาหน้าทางเข้าตึกชีวเคมี รบกวนด้วยครับผม ขอบพระคุณคับ
 
769
  นางสาว รุ่งนภา เพ่งพิศ
 เจ้าหน้าที่
2011-05-30 [12:12]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ
เรียบร้อย 
770
  นางสาว เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2011-05-25 [18:16]
network 
เดินสาย Lan ห้องหัวหน้าภาคใหม่ เนื่องจากเส้นเดิมมีการพ่วง ทำให้ทำงานช้ามาก อยากให้เดินใหม่จาก switch มาเลย
รอหน่อยครับงานเยอะครับ ขอบคุณครับ 
771
  นางสาว เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2011-05-25 [18:05]
ปะปา 
มีน้ำหยดมากจากฝาเพดานชั้น 2 ลงมาในห้องน้ำหญิงชั้น 1
 
772
  รศ. ดร.สุนันทา รัตนาโภ
 งานการเจ้าหน้าที่
2011-05-25 [11:16]
computer 
รบกวนให้มาช่วยติดตั้งโปรแกรม antivirus ตัวใหม่ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
773
  นางสาว ราตรี วงศ์ปัญญา
 อาจารย์
2011-05-24 [15:06]
ไฟฟ้า 
ย้ายจากหลังห้องไปไว้หน้าห้อง
เรียบร้อย 
774
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2011-05-23 [16:06]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟส่องทางเสีย
 
775
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2011-05-23 [15:50]
ปะปา 
ก๊อกอ่างล้างมือห้องน้ำชายเสียปิดน้ำไม่อยู่ ห้องปฎิบัติการรังสีวิทยา (110)อ่างล้างมือรั่ว อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงรั่ว
 
776
  นางสาว ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
 อาจารย์
2011-05-23 [14:15]
network 
เดินสายเลน
 
777
  อาจารย์ กฤษณ์ วันอินทร์
 อาจารย์
2011-05-22 [14:54]
network 
ให้ติดตั้งสายLAN network ให้ด้วยครับ เนื่องจากตอนนี้สายLAN พันระโยงระยางใกล้จะพันคอตา..ย แล้วครับ
 
778
  อาจารย์ กฤษณ์ วันอินทร์
 อาจารย์
2011-05-22 [14:53]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณโทรทัพท์ในห้องพักมานานมากแล้วครับ
เรียบร้อย 
779
  นางสาว ธนัชญา มีสวัสดิ์
 เจ้าหน้าที่
2011-05-18 [16:59]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ห้อง อ.ชุลีรัตน์ ห้อง 217 หมายเลข 4317 ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ
เรียบร้อย 
780
  นาย พีระ แสงกระจ่าง
 เจ้าหน้าที่
2011-01-12 [10:53]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ครับที่ห้องพักอาจารย์อมรรัตน์ ตึกชีวเคมี ชั้น 2 ห้อง 7207
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th