หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
781
  นาย สาธิต ประเสริฐมานะกิจ
 ศูนย์เครื่องมือ
2011-01-11 [09:15]
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
แอร์ไม่ทำงาน และตู้เย็นไม่ทำความเย็น
 
782
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2011-01-07 [08:25]
ไฟฟ้า 
ช่วยติดตั้งปลั๊กไฟภายในห้อง 4516 (ห้องทำงานอาจารย์) จำนวน 1 จุด และหน้าห้อง 4511 จำนวน 1จุด ครับ ทีี่่ชั้น 5 ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์
 
783
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2011-01-07 [07:58]
โทรศัพท์ 
รบกวนช่างโทรศัพท์ช่วยย้ายสัญญานของเบอร์ภายใน 4218 จากห้อง 4506 มายัง 4516 ครับ โดยห้อง 4516 ได้เดินสายโทรศัพท์ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ต่อปลายสายเข้าตู้สัญญาน
 
784
  นางสาว สมพิศ สามิภักดิ์
 อาจารย์
2011-01-04 [13:59]
ไฟฟ้า 
ต้องการติดตั้งปลั๊กไฟ 2 จุด ในห้อง 4512 และ 4514 ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ ชั้น 5
 
785
  นางสาว รวมสุข สุขมาก
 งานการเจ้าหน้าที่
2010-12-29 [12:33]
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ไมโครเวฟห้องคณบดีเสียค่ะ
หน้า contact สกปรกทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อย 
786
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2010-12-24 [10:50]
โทรศัพท์ 
ขอติดตั้งโทรศัพท์ 1 เบอร์ สำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ และเพิ่งเข้ามาทำงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ห้อง 4506 (ซึ่งถูกปรับปรุง และแยกเป็น 2 ห้องย่อย) ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ ชั้น 5 ครับ
 
787
  นางสาว วิภา วรศาสตร์
 เจ้าหน้าที่
2010-12-23 [14:48]
โทรศัพท์ 
4335 ใช้ไม่ได้ มีแต่เสียงซ่าตลอด
ตรวจเช็คเรียบร้อยสามารถใช้ได้แล้ว 
788
  นาง มานะ จันทรท่าจีน
 เจ้าหน้าที่
2010-12-21 [13:46]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณในการใช้โทร ชั้น 3 ตึก SCL ทั้งชั้นและ ห้องสำนักงานภาควิชา ห้องอ.ชุลีรัตน์ อ.อุมาพร
 
789
  นาง สุภิรดี สิริติ
 เจ้าหน้าที่
2010-12-20 [14:36]
โทรศัพท์ 
เบอร์ 5072 เสียซ่า ตลอด พอมาดูก็หาย แล้วก็เป็นอีกเรื่อยๆ
 
790
  นาง มานะ จันทร์ท่าจีน
 เจ้าหน้าที่
2010-12-17 [14:59]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณ ด่วนมากค่ะ
 
791
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2010-12-16 [15:56]
network 
สาย Lan ห้อง 4508 (ชั้น 5 ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์) ไม่ค่อยดีครับ สัญญานมาๆ หายๆ เป็นช่วงๆ ครับ socket นี้เพิ่งลองใช้ครับ
หัวสัญญานไม่ดีซ่อมแล้ว 
792
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2010-12-16 [09:37]
ปะปา 
ห้องน้ำอาจาย์ชั้น 4 ภาควิชาสถิติ น้ำไม่ไหล
 
793
  ผศ. ทิพย์มนต์ ภัทราคร
 อาจารย์
2010-12-15 [18:05]
งานอาคารและสถานที่ 
ลูกบิดประตูทางเข้าห้องออกกำลังกาย (ตึกร้านตาตั้มเดิม) ชั้น 2 เสีย
 
794
  นาย วีรพัฒน์ จูฑะสุต
 เจ้าหน้าที่
2010-12-15 [11:32]
โทรศัพท์ 
5072,5073,5074,5075 โทรศัพท์เสียงซ่า ได้ยินเสียงผู้สนทนาไม่ชัดเจน ตอนนี้ใช้งานไม่ได้ ขอความกรุณามาตรวจสอบด้วยด่วน ขอบคุณครับ
 
795
  นาย วีรพัฒน์ จูฑะสุต
 เจ้าหน้าที่
2010-12-15 [11:27]
ไฟฟ้า 
5072,5073,5074,5075 โทรศัพท์เสียงซ่า ได้ยินเสียงผู้สนทนาไม่ชัดเจน ตอนนี้ใช้งานไม่ได้ ขอความกรุณามาตรวจสอบด้วยด่วน ขอบคุณครับ
 
796
  นางสาว ประชุมพร จนุบุษย์
 เจ้าหน้าที่
2010-12-15 [09:55]
computer 
ขอให้ลงโปรแกรมเพิ่ม
 
797
  นาง จิตราพร งิ้วงาม
 ศูนย์บริการคณะวิทยาศาสตร์
2010-12-14 [15:48]
ไฟฟ้า 
แอร์ ห้อง 202 เสีย
 
798
  นางสาว ประชุมพร จนุบุษย์
 เจ้าหน้าที่
2010-12-14 [15:31]
computer 
เครื่องคอมฯ เปิดใช้งานไม่ได้
 
799
  นางสาว ภิตินันท์ รอดเกิด
 งานพัสดุ
2010-12-14 [14:16]
งานอาคารและสถานที่ 
ขนย้ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ชั้น 3 อาคารศาลาลอยมาไว้ที่ชั้นล่าง ของอาคารทวี
 
800
  นางสาว ภิตินันท์ รอดเกิด
 งานพัสดุ
2010-12-14 [14:07]
งานอาคารและสถานที่ 
โถปัสสวะห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี ใช้งานไม่ได้
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th