หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
81
  นางสาว แพรวไพลิน กังวานสุระ
 ศูนย์เครื่องมือ
2015-11-24 [10:18]
ไฟฟ้า 
เต้าเสียบปลั๊กไฟขัดข้อง จำนวน 1 อัน และขอต่อเต้าเสียบไฟเพิ่ม จำนวน 3 อัน ในห้อง 1006
 
82
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2015-11-19 [11:36]
ไฟฟ้า 
เครื่องมือ ชั้น 4 ห้อง ดร. เดือนรันตน์ ไฟรั่ว ขอช่างมาต่อสายดิน ให้ด้วยค่ะ
 
83
  นาย สาธิต ประเสริฐมานะกิจ
 ศูนย์เครื่องมือ
2015-11-13 [15:52]
ปะปา 
น้ำไหลเบา กดไม่ลง ส่งกลิ่นเหม็น
 
84
  นางสาว แพรวไพลิน กังวานสุระ
 ศูนย์เครื่องมือ
2015-11-13 [15:19]
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
พัดลมดูดอากาศห้อง 1009 ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 
85
  นางสาว แพรวไพลิน กังวานสุระ
 ศูนย์เครื่องมือ
2015-11-13 [15:16]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟในห้อง 1014: เปิดแล้วมีไฟสปาร์คออกมา สวิตช์ไฟบริเวณทางเดิน: เปิดไม่ติด
 
86
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2015-11-12 [09:21]
ไฟฟ้า 
ขอให้ช่างมาดำเนินการเดินสายโทรศัพท์และสายแลนใหม่ ระหว่างชั้น 2 และชั้น 3 แถบห้องพักอาจาารย์
 
87
  นาย กฤษณชัย บุสสา
 เจ้าหน้าที่
2015-11-11 [10:34]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัณญาณ
 
88
  นาย ภุชงค์ กิจอำนาจสุข
 อาจารย์
2015-11-09 [10:24]
network 
ไม่มีสัญยาณเครือข่ายมาที่ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี
 
89
  นาย ภุชงค์ กิจอำนาจสุข
 อาจารย์
2015-11-09 [10:24]
network 
ไม่มีสัญยาณเครือข่ายมาที่ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี
 
90
  นางสาว นิชานันท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2015-11-06 [10:04]
โทรศัพท์ 
2025 2008 และอีกหลายๆ เบอร์ไม่มีสัญญาณ
 
91
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2015-11-04 [11:12]
โทรศัพท์ 
ห้อง 208/4 โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเสียงใช้งานไม่ได้ ห้อง 208/2 สายแลนหรือสายโทรศัพท์ไม่เรียบร้อยขอให้ช่างมาดำเนินการเก็บให้เรียบร้อย
 
92
  รศ.ดร. พัฒนาศรีฟ้า ฮุนเนอร์
 อาจารย์
2015-10-14 [14:22]
ไฟฟ้า 
เต้าปลั๊กเสียบไฟสำหรับตู้เย็นเก็บสารเคมีเสีย
 
93
  ผศ.ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา
 อาจารย์
2015-10-13 [11:38]
ปะปา 
น้ำประปารั่วบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย
 
94
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2015-10-12 [10:14]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ภายในและภายนอกโทรเข้า-ออกไม่ได้
 
95
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2015-09-29 [17:04]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟเปลี่ยนแล้วไม่ติดห้อง 4301,4302,4308
 
96
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2015-09-29 [17:03]
ไฟฟ้า 
 
97
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2015-09-17 [11:35]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้าทางเดินตึก SMC ชั้น1 เสียหนึ่งดวงจุดระหว่างห้อง101-102 ได้เปลื่ยนหลอดใหม่แล้วก็ยังไม่ติดช่วยดูให้ด้วยครับ
 
98
  นาย กฤษณชัย บุสสา
 เจ้าหน้าที่
2015-09-16 [12:37]
network 
เข้าเปิดอินเตอร็เน็ตไม่ได้ ชั้นที่ 1 ห้องธุรการ ใช้สายแลนด์น่าจะมีปัญหา
 
99
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2015-09-14 [12:06]
โทรศัพท์ 
ย้ายโทรศัพท์ จากห้อง 4105 เบอร์ 4034 มาไว้ห้อง 4101 ชั้น 1 ค่ะ
 
100
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2015-09-14 [12:04]
โทรศัพท์ 
ขอย้ายโทรศัพท์ จากห้อง 4101 เบอร์ 4034 มาไว้ห้อง 4101 และเบอร์ 4030 มาไว้ห้อง 4104 ให้ด้วยค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th