หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
1
  นาย บุญเสฐียร บุญสูง
 อาจารย์
2017-08-29 [14:28]
ไฟฟ้า 
รางไฟห้อง 508 หลุดลงมา
 
2
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2017-08-11 [15:15]
โทรศัพท์ 
โทนศัพท์ใช้งานไม่ได้ มีเสียงแทรกตลอด ห้อง304/2 ร.ศ.ดร.คมพล จุฑามนี
 
3
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2017-07-17 [16:11]
โทรศัพท์ 
เครื่องโทรสารใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณเสียง ไม่สามารถส่งแฟ็กซ์และโทรติดต่อได้
 
4
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2017-07-12 [16:32]
โทรศัพท์ 
เบอร์ 647112 ใช้งานไม่ได้ โทรเข้าออกสายไม่ว่าง
 
5
  นาย พิชัย สิริแสงสว่าง
 ศูนย์เครื่องมือ
2017-06-30 [12:19]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟกระพริบ,แอร์น้ำหยด
 
6
  รศ.ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค
 อาจารย์
2017-06-30 [12:16]
ไฟฟ้า 
ต่อปลั๊คไฟหน้าห้อง308
 
7
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2017-06-29 [11:12]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ชั้น 3 ห้องรศ.ดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน ไม่มีสัญญาน
 
8
  ดร. ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์
 อาจารย์
2017-06-26 [14:06]
โทรศัพท์ 
เดินสายโทรศัพท์ใหม่ เนื่องจากสายเดินผ่านหน้าต่าง ถูกบานหน้าต่างงับทำให้ขาดตลอดเวลา
 
9
  นางสาว ภัสรา นวะบุศย์
 ศูนย์เครื่องมือ
2017-06-16 [10:38]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟเสียห้อง1006 ชั้น10อาคารทวีฯ
 
10
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2017-06-16 [10:31]
โทรศัพท์ 
เบอร์ 646762 646763 อยู่ที่ชั้น9 อาคารทวีฯ ไม่มีสัญญาณ
 
11
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2017-05-31 [15:48]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟห้องปฎิบัติการ 4308 เปลี่ยนแล้วไม่ติด
 
12
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2017-05-31 [15:38]
ไฟฟ้า 
หลอดดไฟห้องปฎิบัติิิิิ ห้อง 4308 ชั้น 3 เปลี่ยนแล้วไม่ติด ค่ะ
 
13
  นาง เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์
 อาจารย์
2017-05-30 [10:41]
โทรศัพท์ 
เดินสายโทรศัพท์ ให้อาจารย์ 4 ท่าน หมายเลข 646623,646635,646629,646633 (ย้ายมาจากตึก SMC)
 
14
  ดร. อัครพล
 อาจารย์
2017-05-26 [15:44]
network 
Access Point ด้านท้ายตึก ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ และห้องพักอาจารย์ใหม่ ช่องเสียบสายแลนใช้งานไม่ได้
 
15
  นาง อมรรัตน์ เอียดทองใส
 เจ้าหน้าที่
2017-05-08 [16:23]
computer 
ซ่อมคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรม word ใหม่
 
16
  นางสาว ลลิตา หอมตะโก
 เจ้าหน้าที่
2017-05-08 [15:46]
โทรศัพท์ 
ระบบมีเสียงดังตลอดเวลาทั้ง2ห้อง ห้อง773,ห้อง879
 
17
  นาย ณกรณ์ เห็นขงชม
 เจ้าหน้าที่
2017-05-08 [15:43]
network 
internet ฝั่งภาควิชาวัสดุศาสตร์ ชั้น10 อาคารทวี ใช้ไม่ได้
 
18
  ดร. วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์
 อาจารย์
2017-05-08 [15:39]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟขาด จำนวน1หลอด ห้อง516
 
19
  ผศ. ประดิษฐ์ แสงทอง
 อาจารย์
2017-05-08 [15:37]
computer 
เปลี่ยนระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์
 
20
  นางสาว ลลิตา หอมตะโก
 เจ้าหน้าที่
2017-04-28 [14:15]
โทรศัพท์ 
ระบบมีเสียงดังตลอดเวลาทั้ง2ห้อง ห้อง773,ห้อง879
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th